Počet volených členů zastupitelstva kraje

Počet volených členů zastupitelstva kraje se stanovuje v závislosti na počtu obyvatel kraje k 1. lednu kalendářního roku, kdy se konají volby do zastupitelstev krajů. Při zjištění počtu obyvatel v kraji se vychází z údajů, které zveřejňuje Český statistický úřad.

Rada Olomouckého kraje 18. 5. 2020 stanovila, že do Zastupitelstva Olomouckého kraje má být zvoleno 55 členů zastupitelstva. Krajský úřad zveřejnil informaci o počtu volených členů zastupitelstva na úřední desce.


Poslední změna 19. 05. 2020 06:44:01