Pět hlavních témat energetiky

18. 10. 2023

Už potřetí jednala v Olomouci Pracovní skupiny Energetika Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje (RSK OK). Odborníci z řad obcí, místních akčních skupiny, firem a podnikatelských subjektů, univerzitního a neziskového sektoru a dalších definovali hlavní klíčových témat pro rozvoj energetiky v Olomouckém kraji. Na dalších jednáních budou diskutována tato témata: Platforma komunitní energetiky, Ukládání energií (PVE, vodík, bateriová úložiště, apod.) a agregace flexibility v Olomouckém kraji, Krajská energetická agentura, Pilotní projekty v oblasti energetiky s podporou Olomouckého kraje a Strategie odklonu od fosilních paliv – řešení hlavních zdrojů energie pro kraj.

Téma energetiky a výstupů z jednání pracovní skupiny bude i na programu 27. zasedání RSK OK, které se uskuteční 8. 11. 2023 v Olomouci.

Bližší informace o RSK OK a jejích pracovních skupinách jsou uvedeny na stránkách www.olkraj.cz/partnerstvi

Pracovní skupiny Energetika (RSK OK)
Pracovní skupiny Energetika (RSK OK)
Pracovní skupiny Energetika (RSK OK)


Poslední změna 23. 10. 2023 07:42:10