Panství Kolštejn v gotice a renesanci

Datum14. 09.-13. 11. 2022
Místo konáníMuzeum Šumperk, Hollarova galerie
OrganizátorVlastivědné muzeum v Šumperku

Podzim v Hollarově galerii bude patřit dějinám panství Kolštejn od nejstarší písemné zmínky v roce 1313 do převzetí dominia Lichtenštejny po bitvě na Bílé hoře. Centrem panství byl hrad Kolštejn v Branné, důležité postavení mělo i nedaleké Staré Město. Výstava představí nejvýznamnější majitele panství, vývoj osídlení i hospodářství, náboženské poměry a dochované stavební památky. V centru pozornosti budou sochařské práce sakrálního umění, mezi které patří dřevořezba sv. Linharta z Vysokých Žibřidovic, Madona z Branné či manýristické dřevořezby proroků z kazatelny ve Vikanticích. Výstavu zapůjčením exponátů laskavě podpořily Arcibiskupství olomoucké a Státní okresní archiv v Šumperku.

Výstava bude zahájena vernisáží v 17 hodin.

Panství Kolštejn v gotice a renesanci


Poslední změna 30. 08. 2022 10:07:37