Osvětová a vzdělávací činnost

Osvětová a vzdělávací činnost je významným průřezovým opatřením na podporu naplňování Akčního plánu aktualizované Územní energetické koncepce Olomouckého kraje.  Tyto aktivity jsou realizovány průběžně, obsahová náplň aktivit je plánovaná s výhledem na 2 roky a zpřesnění konkrétních témat je prováděno v návrhu každoročního plánu aktivit kraje v oblasti energetiky. 

Úkolem osvětových činností a vzdělávání je zvýšení informovanosti a motivace veřejného sektoru, soukromého sektoru, jakož i všech obyvatel Olomouckého kraje k provádění energeticky úsporných opatření.

 

Seznam osvětových a vzdělávacích akcí realizovaných v roce 2018:

  • Seminář – Program Nová zelená úsporám – 3. výzva pro rodinné domy

  • Seminář – Program Dešťovka

  • Školení osob v rámci zavádění systému energetického managementu na Krajském úřadu a krajem zřízených organizacích

  • 2. Setkání podnikatelů a veřejné správy k implementaci aktualizované Územní energetické koncepce

 

Aktuálně :

Seminář - Energeticky úsporná obec se uskutečnil dne 20. 2. 2018

Prezentace ke stažení:  

Soubor typu pdfPrezentace - obec budoucnosti(7,2 MB)stáhnout
Soubor typu pdfDotační možnosti - energetika(296,6 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPovinnosti ze zákona č. 406/2000 Sb.(2,1 MB)stáhnout

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 28. 08. 2019 07:43:22