Olomoucký region chce být chytrý, chce být SMART

03. 03. 2022

Koncepty chytrých měst a regionů – SMART Cities a SMART region jsou vizí budoucích let. Využívání moderních informačních a komunikačních technologií v praxi ale přináší náklady, které města, a především menší obce finančně vyčerpávají. Hejtmanství proto připravilo na letošní rok dotační tituly, které SMART technologie do našeho regionu pomohou zavádět. V kompetenci má tuto oblast uvolněná členka Rady Olomouckého kraje Zdeňka Dvořáková Kocourková.

Olomoucký kraj letos vypsal úplně nový dotační program Smart region Olomoucký kraj. Na koho program cílí?

Máme v tomto programu dva dotační tituly. Jeden je určen pro obce a druhý pro poskytovatele zdravotní péče, kteří mají sídlo nebo provozovnu v Olomouckém kraji.

Pojďme tedy k prvnímu dotačnímu titulu pro obce konkrétněji. Co mohou obce za peníze pořídit?

Všechny obce na území Olomouckého kraje mohou žádat o dotaci na podporu přípravy nebo na realizaci SMART opatření. Navíc obce do dvou tisíc obyvatel mohou žádat o podporu na připojení vysokorychlostního internetu. Dotace na 1 projekt může být v rozsahu 30 až 250 tisíc korun. K dispozici na tento titul máme letos dva miliony korun.

Druhý titul tedy míří na zdravotnická zařízení?

Je to tak. V rozsahu dalších 2 milionů korun chceme podpořit projekty z oblasti tzv. eHealth, tedy elektronického zdravotnictví. Minimální dotace na projekt bude v tomto případě sto tisíc korun, maximální dotace pak jeden milion korun. Zde míříme na podporu realizace SMART opatření směřujících ke zvýšení kvality života a zdravotního stavu obyvatel Olomouckého kraje za pomocí chytrých řešení. Z dotace je možné pořídit nejen SMART přístroje a zařízení, ale také softwarová řešení pro oblast eHealth.

Kdy je možné podávat žádosti do programu Smart region Olomoucký kraj?

Příjem žádostí máme naplánován od 17. března do 4. dubna 2022. O finálním schválení konkrétních žádostí o dotace pak rozhodne krajské zastupitelstvo 27. června 2022.

Jak složité, nebo jednoduché je požádat o dotaci Smart regionu Olomoucký kraj?

Příprava samotné žádosti o dotaci a povinných příloh by neměla být nijak časově náročná. Zásadní bude doložení příloh prokazujících oprávněnost žadatele, dále popis akce a rozpočet předpokládaných uznatelných výdajů. Pro žadatele máme zřízenu i horkou linku, kde mohou v úředních hodinách konzultovat technické i faktické záležitosti projektů.

Několik SMART projektů v oblasti eHealth už ale samotný Olomoucký kraj realizoval v loňském roce. Je to tak?

Ano. Vloni se nám podařilo realizovat například ve spolupráci s Národním telemedicínským centrem Fakultní nemocnice Olomouc hned několik smysluplných pilotních projektů. Nakoupili jsme například měřicí přístroje pro sledování hladiny cukru v krvi těhotných žen trpících těhotenskou cukrovkou. Díky bezplatné zápůjčce přístroje nemusí nastávající maminka nyní dojíždět na pravidelné kontroly až do fakultní nemocnice, a přesto je pod trvalou kontrolou odborných lékařů. V jiném projektu jsme pořídili speciální kameru pro včasné odhalení vady zraku řidičů, tzv. screening retinálních patologií. Díky kameře je možné zhoršení zraku řidiče včas zachytit již u praktického lékaře a nasadit odpovídající léčbu.

Kromě toho jsme realizovali i zásadní projekt pro elektronické sdílení zdravotnické dokumentace pacientů v akutním ohrožení života mezi Zdravotnickou záchrannou službou včetně té letecké a urgentními příjmy nemocnic v našem kraji. Dalším projektem se podařilo elektronicky propojit Zdravotnickou záchrannou službu také s poskytovateli lůžkové péče, kam je pacient převážen mimo akutní ohrožení života. Propojili jsme tímto způsobem již všechny nemocnice v Olomouckém kraji, včetně Odborného léčebného ústavu Paseka, který se specializuje nyní také na doléčení postcovidových stavů u pacientů starších 65 let.

Obdobná chytrá řešení nás v oblasti zdravotní péče posouvají o obrovský krok kupředu.

Zvládl už Olomoucký kraj zrealizovat nějaký Smart projekt i mimo oblast eHealth?

V loňském roce jsme se pustili také do významné digitalizace v oblasti hromadné dopravy. Nastartovali jsme projekt moderního řešení e-shopu pro nákup jízdenek a s tím související tvorbu komplexní mobilní aplikace. V oblasti životního prostředí jsme se zase pustili do budování centrálního odpadového portálu Olomouckého kraje, kde se nám na jednom místě sejdou veškeré informace a data k nakládání s odpady v našem kraji. Logo a grafický manuál pro tento odpadový portál jsme vysoutěžili na našich středních školách, kde byli nejlepší studenti oceněni hodnotnými poukázkami na pořízení elektroniky.

Na kolik konkrétně přišly všechny tyto loňské SMART projekty?

Všechny byly financovány přímo z rozpočtu Olomouckého kraje a vyšly na necelé čtyři miliony korun. Jsem si jistá, že jsou to velmi efektivně investované veřejné peníze, které se našim občanům mnohonásobně vrátí.

Zdeňka Dvořáková Kocourková - radní Olomouckého kraje


Poslední změna 03. 03. 2022 09:13:51