Olomoucký kraj připravuje pasportizaci sportovních a tělovýchovných zařízení

INFORMACE K VYPLNĚNÍ:

Stažení, instalace a spuštění se děje prostřednictvím terénní aplikace Survey123. Pro vyplnění dotazníku je potřeba si nejprve stáhnout tuto aplikaci. Upozorňujeme na to, že z důvodu nastavení interních bezpečnostních pravidel u obcí apod., může nastat situace, kdy stažení této aplikace může být blokováno. Proto doporučujeme řešit tuto situaci ve spolupráci s odborníkem IT. Aplikace lze stáhnout do pc, ale i do mobilu.

 

Stáhněte si aplikaci pro Váš typ zařízení:

Spusťte instalaci a nechte se vést jejím průvodcem.

Po dokončení instalace spusťte aplikaci Survey123: (video)

  • na úvodní obrazovce klepněte na tlačítko „Přihlásit se“;

  • objeví se další obrazovka, na níž v pravém horním rohu klepněte na ozubené kolečko;

  • na následující obrazovce klepněte na tlačítko „Přidat portál“, do pole „Adresa URL vašeho Portal for ArcGIS“ vepište (nepoužijte jako pro link) https://kuok.maps.arcgis.com a  klepněte na tlačítko „Přidat portál“;

  • v seznamu portálů přibude „Olomoucký kraj“.

Zavřete aplikaci Survey123.

Klepněte na tento odkaz pro načtení dotazníku. Otevře se okno internetového prohlížeče a dojde k automatickému spuštění aplikace Survey123 a k načtení dotazníku do aplikace. Pokud by spuštění neproběhlo automaticky, klepněte v internetovém prohlížeči na odkaz „Otevřít v terénní aplikaci Survey123“. (video)

Další video/prezentace s ukázkami vyplňování odpovědí v dotazníku je zde: video, prezentace (PowerPoint), prezentace (internetový prohlížeč bez PowerPointu)

 

Vyplněný dotazník, prosím, odešlete prostřednictvím této aplikace (Survey123) v termínu do 24. 4. 2019.

V případě jakýchkoliv dalších dotazů kontaktujte Mgr. Jana Švece, vedoucího oddělení sportu a volného času Odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje (kontakty: tel.: 585 508 549, mail: jan.svec@olkraj.cz), případně Bc. Marii Kulatou, pracovnici oddělení sportu a volného času Odboru sportu, kultury a památkové péče Krajského úřadu Olomouckého kraje (kontakty: tel.: 585 508 440, mail: m.kulata@olkraj.cz).


Poslední změna 04. 04. 2019 08:28:08