Olomoucký kraj připravuje další kotlíkové dotace

26. 07. 2021

Olomoucký kraj vyhlásil další kolo kotlíkových dotací. Aktuální podmínky pro žadatele schválili na svém červencovém jednání krajští radní.

„V rámci nové výzvy mohou žádost podat pouze ti žadatelé, kteří nejpozději ke dni elektronického zaevidování žádosti budou mít výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění již zrealizovanou. Pro tuto podmínku jsme se rozhodli z důvodu poměrně malého objemu finančních prostředků alokovaných pro druhou výzvu. Jedná se o částku zhruba devatenáct miliónů korun, což nám umožní podpořit přibližně 150 nových žadatelů o dotaci,“ uvedla Zdeňka Dvořáková Kocourková, radní Olomouckého kraje odpovědná za oblast investic a evropských projektů.

Podání žádosti bude probíhat opět prostřednictvím elektronické evidence na portálu, který žadatelé najdou na stránkách OLKRAJ.CZ, následně musí doložit podepsané žádosti a přílohy v listinné podobě. Elektronická evidence žádostí bude zahájena 30. srpna od 10:00. Důležitou roli sehraje okamžik, kdy se žadateli podaří žádost o dotaci elektronicky zaevidovat. Elektronický formulář žádosti je možné vyplnit s předstihem již nyní a odeslat jej do krajské databáze. Žádost doporučujeme vyplnit do zahájení evidence žádostí, tzn. od 27. 7. 2021 do 30. 8. 2021.

„Nejpozději do třiceti kalendářních dnů od podepsání smlouvy o dotaci bude muset příjemce dotace doložit všechny potřebné doklady k vyúčtování zrealizovaného projektu. Po úspěšné kontrole vyúčtování ze strany kraje budeme moci bezprostředně přistoupit k vyplacení finančních prostředků na účet žadatele. Tím, že se bude jednat o již vyměněné zdroje vytápění, očekáváme relativně rychlé vyřešení všech úspěšných žádostí o dotaci,“ uvedla radní Dvořáková Kocourková.

Veškerá dokumentace k druhé výzvě dotačního programu, včetně kontaktů na pracovníky, se kterými je možné projektovou žádost konzultovat, je od 27. července zveřejněna na webových stránkách https://www.kr-olomoucky.cz/kotlikove-dotace-v-olomouckem-kraji-iii-vyzva-02-cl-5308.html.

Olomoucký kraj připravuje další kotlíkové dotace


Poslední změna 27. 07. 2021 13:40:40