Olomoucký kraj ocení počiny v kultuře za uplynulý rok

05. 12. 2022

Do konce prosince mohou lidé nominovat osobnosti i významné počiny na Ceny Olomouckého kraje za přínos v oblasti kultury. Vítěze jednotlivých kategorií vyhlásí krajské zastupitelstvo, o ceně veřejnosti rozhodnou lidé prostřednictvím internetového hlasování v průběhu března. Slavnostní předání cen se uskuteční v dubnu v Moravském divadle Olomouc. Letošní ročník cen přináší dvě novinky – jednu upravenou a jednu zcela novou kategorii.

Vyhlašováním soutěže plníme cíle Koncepce rozvoje kultury, kreativity a památkové péče Olomouckého kraje pro období 2022–2029. Je to dokument, který určuje, jakým směrem se bude krajská kultura v příštích sedmi letech ubírat. V koncepci jsme se také zavázali k rozvoji mecenášství v kultuře a k podpoře aktérů kulturního dědictví. Rozšířili jsme proto kategorii za výjimečný počin v oblasti tradiční lidové kultury, do níž mohou být nominováni také ti, kteří se svými aktivitami významně zapsali v oblasti péče o kulturní dědictví,“ uvedl Jan Žůrek, radní Olomouckého kraje pro oblast kultury.

Ceny kultury vyhlašuje Olomoucký kraj od roku 2006 a za tu dobu vyznamenal řadu osobností i významných kulturních počinů napříč celým regionem. Lidé mohou navrhovat svoje kandidáty v kategorii hudba, výtvarné umění, divadlo, film, rozhlas, televize a literatura. Zvlášť se bude vyhlašovat cena za celoživotní přínos, cena za výjimečný počin v oblasti péče o kulturní dědictví, tradiční lidové kultury, ochrany a popularizace kulturních hodnot, cena za podporu v oblasti kultury a cena veřejnosti.

„Cena za podporu v oblasti kultury je zcela novou kategorií, v jejímž rámci budou oceněny osobnosti za mimořádné aktivity v oblasti podpory kulturních hodnot, mecenášství a sponzoringu,“ doplnil radní Žůrek.

Nominace přijímá úřad do 31. prosince na adrese Olomoucký kraj, Odbor sportu, kultury a památkové péče, Jeremenkova 40a, Olomouc. E-mailem je možné návrhy zaslat na posta@olkraj.cz, zájemci mohou také využít datovou schránku nebo přijít osobně na krajskou podatelnu. Vzor nominačního listu a další informace naleznete na www.cenykraje.cz.

Olomoucký kraj ocení počiny v kultuře za uplynulý rok


Poslední změna 05. 12. 2022 10:07:53