Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií

Policisté z měst a obcí České republiky, ale i ze zahraničí, opět zaplnili Olomouc. V prostorách Právnické fakulty Univerzity Palackého se ve dnech 20. – 22. března konala osmá Mezinárodní konference obecních policií. Oficiálního zahájení se ujal hejtman Josef Suchánek, který nad třídenní akcí převzal záštitu. 

Úvodní slovo pronesl také Václav Stehlík, děkan Právnické fakulty a vrchní zástupci vedení městských a obecních policií v Česku, na Slovensku i v Polsku. Po zahájení oficiální části konference se u řečnického pultu vystřídaly významné osobnosti z policejního prostředí. Policejní prezident Martin Vondrášek například zhodnotil aktuální bezpečnostní situaci v Česku, vedoucí oddělení komunikace Městské policie v Bratislavě Peter Borko hovořil o zkušenostech na evropské úrovni v projektu PACTESUR.

Diskuzní panely byly věnovány bezpečnému prostoru, technologiím, prevenci nebo legislativě. Hlavním organizátorem konference je společnost FT Technologies.

Den před oficiálním zahájením konference se ve středu 20. března v budově krajského úřadu setkali zástupci Svazu obecních a městských policií České republiky a prezídia Združenia náčelníkov obecných a mestských policií Slovenska. Ty přivítal náměstek hejtmana Ivo Slavotínek.

Certifikát pro Odborný léčebný ústav Paseka

Pořádající společnost FT Technologies udělovala na samotném zahájení konference certifikáty partnerům, kteří mají právo užívat jejich technologie. Jeden z certifikátů nyní patří Odbornému léčebnému ústavu Paseka, který na svém pracovišti v Moravském Berouně nově využívá SOS tlačítko SeniAngel. Princip fungování SOS tlačítka je naprosto jednoduchý. Zaměstnanec, který se cítí nějakým způsobem ohrožen či již bezprostředně fyzicky napaden, jej zmáčkne a vyvolá tak poplach. A především možnou okamžitou reflexi složek, které mu mohou býti nápomocny při zvládání této mimořádné události. Certifikát převzala Kamila Smítalová, manažerka kvality OLÚ Paseka. 

Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií
Olomouc hostila mezinárodní konferenci obecních policií


Poslední změna 22. 03. 2024 12:09:12