Odpadové hospodářství

Seznam zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů provozovaných na území Olomouckého kraje je zveřejňen na stránkách https://isoh.mzp.cz/.

(Databáze je průběžně revidována a aktualizována. Ačkoliv je však správnosti a aktualizaci údajů v databázi věnována maximální pozornost, vzhledem k velkému množství těchto informací a vzhledem k technickým vlastnostem internetu nemůžeme ručit za jejich úplnost, správnost a obsahovou neporušenost. Proto se prosím v případě, že se domníváte, že databáze obsahuje chyby, obraťte na pracovníky Krajského úřadu Olomouckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany životního prostředí - odpadové hospodářství, zvláště pokud vám získané údaje mají sloužit k obchodním nebo kontrolním účelům.)

 

 

Informace o projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky na území Olomouckého kraje“ jsou dostupné na www.jaksetociodpady.cz.

Praktická příručka pro zastupitele obcí a měst Olomouckého kraje

Soubor typu pdfOdpadové hospodářství v obci(32,6 MB)stáhnout

Plán odpadového hospodářství Olomouckého kraje

Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Analytická část(3,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Závazná část(1,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfPOH Olomouckého kraje 2016 - 2025 - Směrná část(1,4 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVýpis usnesení ZOK ze dne 18. 12. 2015, kterým se schvaluje POH Olomouckého kraje 2016 - 2025(135,8 kB)stáhnout
Soubor typu pdfStanovisko MŽP k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP(282,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfOpatření k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 dle § 10h zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na ŽP(619,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfVypořádání připomínek k POH Olomouckého kraje 2016 - 2025 v rámci procesu hodnocení vlivů koncepce na ŽP(5,8 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVyhodnocení soustavy indikátorů odpadového hospodářství Olomouckého kraje za rok 2017(909,1 kB)stáhnout

Spolek Odpady Olomouckého kraje, z. s.

Soubor typu pdfSpolek Odpady Olomouckého kraje, z. s. - Základní údaje(204,3 kB)stáhnout
Soubor typu pdfSystém center odpadového hospodářství v rámci Olomouckého kraje(5,1 MB)stáhnout

Studie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možností separace a využití jednotlivých složek odpadů

Soubor typu pdfStudie toků komunálních odpadů odpadovými centry, navýšení možnosti separace a využití jednotlivých složek odpadů(2,7 MB)stáhnout

Kontaktní osoba

Ing. Petr Březina
odpadové hospodářství
Odbor životního prostředí a zemědělství
oddělení ochrany životního prostředí
   585 508 647 p.brezina@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 7p, kancelář: 710


Poslední změna 20. 12. 2018 07:52:34

© Krajský úřad Olomouckého kraje