Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči

23. 07. 2021

Odlehčovací služba, která bude moci poskytnout podporu až deseti dětem s mentálním i kombinovaným postižením a s poruchou autistického spektra (PAS) bez ohledu na formu či stupeň postižení – a to ve věku od narození do sedmi let, ale především těm, kdo o tyto děti pečují. Takový je plán olomoucké pobočky pro rodinu Společnosti pro ranou péči.

„Prostřednictvím odlehčovací služby chceme poskytovat pomoc dětem i pečujícím rodinám. Služba díky individuálně zacíleným činnostem usnadní dlouhodobé setrvávání dětí s postižením v domácí péči,“ řekla Pavla Matyášová, ředitelka pobočky.

Domácí péče o dítě s postižením představuje náročnou a dlouhodobou zátěž, která výrazným způsobem zasahuje do celkového fungování rodiny. U dětí s těžkým, případně kombinovaným postižením, se většinou jedná o starost nepřetržitou. Náročnost této péče může mít u pečujících osob za následek trvalé vyčerpání, sociální izolaci i zdravotní následky.

Odlehčovací služba nabídne možnost krátkodobé pomoci, kdy si rodič nebo jiná pečující osoba může od náročné péče odpočinout. Pobyt v průběhu týdne umožní také klidné vyřizování úředních záležitostí, zapojení se do kulturního a společenského života.

„Vznik odlehčovací služby považuji za dobrý nápad. Pomůže pečujícím rodinám zvládat nelehké břemeno domácí péče a alespoň částečně jim dá možnost vrátit se do běžného života,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast sociálních věcí Ivo Slavotínek. 

Nová služba by mohla začít fungovat od ledna roku 2023. Doplní služby, které už v Olomouckém kraji poskytují jiná zařízení, ale jejichž kapacita stále není dostatečná.

Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči
Odlehčovací služba pro rodiny dětí s těžkým kombinovaným postižením. Její vznik plánuje olomoucká pobočka Společnosti pro ranou péči


Poslední změna 23. 07. 2021 11:38:37