Odemykání mobilních zařízení

01. 08. 2023

Nastavení odemykání mobilních zařízení bychom neměli podceňovat. Uzamčené zařízení nám v krizových situacích poskytne čas jednat. Služební mobilní zařízení mohou být chráněna pojistkou pro případ ztráty, která umožní jejich dohledání nebo vzdálenou správu, promazání atp. Starší mobilní zařízení uživateli dovolovala, aby si žádný zámek nenastavoval a zařízení bylo stále odemčené. To je ale hrubá chyba, která odtajňuje naše účty, e-maily nebo kalendáře. Jak zařízení uzamknout?

Tradičních metody odemykání

PIN (číselný kód) a gesto (spojování bodů na displeji). Aby PIN zařízení dobře chránil, nesmí se skládat z méně než 6 číslic a nesmí se jednat o triviální řadu (111111, 123456 atp.). Dnešní zařízení se triviálním řadám sama brání a upozorňují, že jsou slabé. Při splnění jmenovaných podmínek je PIN dobrou metodou odemykání.

Oproti tomu gesto, kdy na displeji spojujeme body ve správném pořadí, považujeme za nejméně bezpečnou metodu, protože není ničím kryté a je snadné ho odhalit. Kuriózní je, že gesto praváků i leváků zpravidla začíná v levém horním rohu. Každý desátý uživatel si navíc vybírá za vzor nějaké písmeno. A pohodlných kombinací není mnoho.

Moderní metody odemykání

Sem patří odemykání otiskem prstu a skenem obličeje. Moderní metody odemykání fungují rozdílně, záleží na technologii výrobce a cenové kategorii zařízení. Jsou známy případy, kdy byly tyto metody přechytračeny fotkou uživatele nebo voskovým otiskem prstu. Zažívají ale rychlý vývoj. Například srovnávání 2 D fotografického skenu obličeje s uloženou fotografií uživatele dávno není v kurzu. Nastupují 3D skenery s infračerveným senzorem, které vytváří hloubkovou mapu obličeje. Počítají, jak se infračervený paprsek od obličeje odráží, a porovnávají hloubkovou mapu obličeje s naskenovanou. Infračervený senzor řeší i problémy s fungováním za špatných světelných podmínek. Skenery otisku prošly podobným vývojem. Pokročilé skenery nesledují prostý otisku prstu, ale uchovávají si v paměti jeho elektrický náboj. Z elektrického náboje počítají, jestli je otisk uživatele, nebo někoho cizího.

Jaký způsob odemykání je nejlepší?

Je potřeba vzít do úvahy, že moderní metody odemykání využívají jako zálohu tradiční metody odemykání. Ani sebelepší skenery otisku prstu nebo obličeje uživatele neochrání, pokud jako zálohu bude mít zvolený slabý PIN nebo slabé gesto. Jako nejvhodnější způsob odemykání se jeví některá moderní metoda, ke které je pečlivě zvolený PIN.


Poslední změna 01. 08. 2023 08:41:07