Obnovitelné zdroje energie

 

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna (FVE), umístěná na střechách areálu Odborného léčebného ústavu Paseka, se skládá z 328 panelů o celkovém instalovaném výkonu 73,8 kWp a zabírá plochu cca 500m2. Zařízení bylo uvedeno do provozu v srpnu 2011 připojením k rozvodné síti. Od uvedení do provozu do konce roku 2014 vyrobila elektrárna cca 239 MWh elektrické energie.

Další FVE je umístěná na budově gymnázia v Uničově. Panely jsou umístěny zčásti na střeše a zčásti na fasádě budovy tělocvičny gymnázia. Instalovaný výkon je cca 4,6 kW. FVE byla uvedena do provozu v roce 2008. Součástí projektu je napojení k rozvodné síti. Cílem realizace pilotního projektu FVE na budově gymnázia Uničov byla zejména podpora a demonstrace možností tzv. inteligentní energie, což je používání moderních technologií, šetrných k životnímu prostředí, směřujících k daleko vyššímu využívaní obnovitelných zdrojů energie v regionu Olomouckého kraje. 

Solární systém

Předmětem projektu na solární výrobnu tepla byla instalace solárních kolektorů pro ohřev teplé vody v Odborném léčebném ústavu Paseka. Na 90 m2 střechy budovy B je osazeno 36 solárních kolektorů. Spotřeba tepla vyrobeného solárními kolektory je celoročně využita pro ohřev TV pro hydroterapii a lůžkovou část OLÚ Paseka. Celkový instalovaný výkon soustavy je 60,3 kW. Zařízení bylo předáno do užívání v lednu 2012. Od uvedení do provozu do konce roku 2014 vyrobil solární systém cca 280 GJ tepelné energie.

Další solární systém pro ohřev teplé vody byl instalován na střeše Dětského domova a školní jídelny Olomouc. Systém slouží k částečnému snížení nákladů na ohřev teplé vody domova pomocí vakuových solárních kolektorů o ploše cca 18m2. Díky použitému typu vakuových panelů mohou dodávat teplo i v zimních měsících. Také cílem tohoto projektu z roku 2008 byla především demonstrace možností používání obnovitelných zdrojů energie na území Olomouckého kraje. 

 

Kontakty

Ing. Roman Melo

energetické hospodářství Olomouckého kraje, Územní energetická koncepce Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 327 r.melo@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1205


Poslední změna 03. 03. 2015 10:26:32