Obědy do škol v Olomouckém kraji III (7. výzva OPPMP)

Ve školním roce 2021 - 2022 se Olomoucký kraj zapojí do programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Obědy do škol, který je spolufinancován z prostředků evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).  

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol v Olomouckém kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pro školy bude projekt znamenat zlepšení školní docházky a účast dětí na odpoledních zájmových aktivitách. Děti se tímto opatřením začlení do kolektivu, nebude u nich docházet k vyčleňování. Projekt proto bude přispívat i ke zdravému psychickému vývoji.

Cílové skupiny:
Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu a víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období v době ověřování dětí Úřadem práce.

Výše podpory:
Představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, které jsou hrazeny:
- z 85 % z prostředků fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
- z 15 % z prostředků státního rozpočtu

Více o programu: www.fead.mpsv.cz

info

Soubor typu pdfInformační leták 7. výzvy(272 kB)stáhnout
Soubor typu docxSmlouva o partnerství (113,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha 1 Smlouvy o partnerství - Podklad pro zapojení školy do projektu(25,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha 2 Smlouvy o partnerství - Souhlas zřizovatele se zapojením do projektu(83,8 kB)stáhnout
Soubor typu rtfPříloha 3 Smlouvy o partnerství - Formulář identifikace bankovního účtu partnera(778,9 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha 4 Smlouvy o partnerství - Přehled podpořených osob a odebraných jídel (podklad pro ZoR)(28,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlakát 7. výzvy(412,2 kB)stáhnout

kontakty

Bc. Lukáš Habara

projektový manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
   585 508 652 l.habara@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6.p, kancelář: 606

Mgr. Tomáš Kocych

referent pro rozvojové programy a dotace, projekt "Obědy do škol"
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 564 t.kocych@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 9.p, kancelář: 921

Ing. Bronislava Vozdecká

finanční manažer
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
   585 508 320 b.vozdecka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6.p, kancelář: 612


Poslední změna 10. 03. 2021 14:35:42