Obědy do škol v Olomouckém kraji

Ve školním roce 2019 -2020 se Olomoucký kraj zapojí do programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Obědy do škol, který je spolufinancován z prostředků evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).  

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol v Olomouckém kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pro školy bude projekt znamenat zlepšení školní docházky a účast dětí na odpoledních zájmových aktivitách. Děti se tímto opatřením začlení do kolektivu, nebude u nich docházet k vyčleňování. Projekt proto bude přispívat i ke zdravému psychickému vývoji.

Cílové skupiny:
Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu a víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období v době ověřování dětí Úřadem práce.

Výše podpory:
Představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, které jsou hrazeny:
- z 85 % z prostředků fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
- z 15 % z prostředků státního rozpočtu

Více o programu: www.fead.mpsv.cz

 

Soubor typu pdfOperační pogram EU potravinové a materiální pomoci(537,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPotvrzení způsobilosti pro kraje (vyplńuje se pouze hlavička)(32 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Podklad pro zapojení školy(25,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPokyny pro vyplňování Přílohy č.1(19,5 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 - Souhlas zřizovatele(79,7 kB)stáhnout
Soubor typu rtfPříloha č. 3 - Finanční identifikace partnera(778,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 4 Přehled indikátorů (vyplňuje se pouze hlavička)(28,1 kB)stáhnout
Soubor typu docSmlouva o partnerství s finančním příspěvkem (pracovní verze)(335 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlakát č.5(473,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k 5. výzvě(482,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika informovaní osob z cílove skupiny a posuzováni jejich způsobilosti pro 5. výzvu(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPotvrzení o zapojení do OP PMP pro 5.výzvu(270,3 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Radka Poučová
projektový manažer evropských projektů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
   585 508 652 r.poucova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 6p, kancelář: 604
Mgr. Zuzana Mikšíková
metodik předškolního vzdělávání
Odbor školství a mládeže
oddělení organizačně správních činností
   585 508 546 z.miksikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 10p, kancelář: 1011


Poslední změna 16. 04. 2019 15:25:58

© Krajský úřad Olomouckého kraje