Obědy do škol v Olomouckém kraji (5. výzva OPPMP)

Ve školním roce 2019 -2020 se Olomoucký kraj zapojí do programu Ministerstva práce a sociálních věcí - Obědy do škol, který je spolufinancován z prostředků evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD).  

Cíl projektu:
Cílem projektu je zajistit dětem ze sociálně a ekonomicky slabých rodin pravidelnou kvalitní stravu ve školních jídelnách mateřských a základních škol v Olomouckém kraji a vypěstovat u nich zdravé stravovací návyky. Pro školy bude projekt znamenat zlepšení školní docházky a účast dětí na odpoledních zájmových aktivitách. Děti se tímto opatřením začlení do kolektivu, nebude u nich docházet k vyčleňování. Projekt proto bude přispívat i ke zdravému psychickému vývoji.

Cílové skupiny:
Děti ze sociálně slabých rodin ve věku 3 – 15 let navštěvující školu (základní nebo mateřskou školu a víceleté gymnázium), které se jako společně posuzované osoby z hlediska nároku na příspěvek na živobytí nacházely v hmotné nouzi v rozhodném období v době ověřování dětí Úřadem práce.

Výše podpory:
Představuje 100 % způsobilých výdajů projektu, které jsou hrazeny:
- z 85 % z prostředků fondu evropské pomoci nejchudším osobám (FEAD)
- z 15 % z prostředků státního rozpočtu

Více o programu: www.fead.mpsv.cz

 

Soubor typu pdfOperační pogram EU potravinové a materiální pomoci(537,1 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPotvrzení způsobilosti pro kraje (vyplńuje se pouze hlavička)(32 kB)stáhnout
Soubor typu docschválená vzorová smlouva_předvyplněná(204,5 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 1 - Podklad pro zapojení školy(25,9 kB)stáhnout
Soubor typu docxPříloha č. 2 - Souhlas zřizovatele_předvyplněná(80 kB)stáhnout
Soubor typu rtfPříloha č. 3 - Finanční identifikace partnera(778,7 kB)stáhnout
Soubor typu xlsxPříloha č. 4 Přehled indikátorů (vyplňuje se pouze hlavička)(28,1 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPlakát č.5(473,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfInformace k 5. výzvě(482,4 kB)stáhnout
Soubor typu pdfMetodika informovaní osob z cílove skupiny a posuzováni jejich způsobilosti pro 5. výzvu(283,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPotvrzení o zapojení do OP PMP pro 5.výzvu(270,3 kB)stáhnout
Soubor typu docxPokyny pro vyplňování Přílohy č.1(19,5 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPrezentace MPSV(2,4 MB)stáhnout
Soubor typu pptPrezentace Krajský úřad Olomouckého kraje(270,5 kB)stáhnout

Kontakty

Mgr. Michaela Brachtelová

referent pro další vzdělávání a rozvojové programy
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 212 m.brachtelova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 10.p, kancelář: 1018

Mgr. Monika Zbožínková

projektový manažer evropských projektů
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení projektového řízení
   585 508 379 m.zbozinkova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 6p, kancelář: 604


Poslední změna 01. 06. 2020 13:31:06