„Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

15. 02. 2021

Vyhlášení nového ročníku soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“

Odbor rodinné politiky a ochrany práv dětí Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Stálá komise pro rodinu, rovné příležitosti a národnostní menšiny PSP ČR ve spolupráci s Rodinným svazem ČR, Sítí pro rodinu, Sdružením místních samospráv ČR a Svazem měst a obcí ČR vyhlašuje nový ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2021“.

Přihlášky do soutěže je možné zasílat do 15. 2. 2021.

 

Veškeré informace naleznete ne webových stránkách MPSV: https://www.mpsv.cz/web/cz/obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2021

 

Kontaktní osoba:

Mgr. Jana Oltová

Oddělení metodické podpory

Tel: 221 922 131

Jana.oltova@mpsv.cz


Poslední změna 16. 12. 2020 11:42:42