Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji

Cílem programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnoti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Důvodem je podpora udržitelného rozvoje venkova související se zachováním poskytování služeb a zlepšením kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje. 

Program Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji se snaží o udržení provozu maloobchodních prodejen s převahou potravin, nápojů a tabákových výrobků:

  • v obcích do 1 000 obyvatel s jednou maloobchodní prodejnou, anebo
  • v místních částek do 1 000 obyvatel, které jsou součástí obce s maximálně 3 000 obyvateli a na jejichž území se nachází maximálně jedna maloobchodní prodejna. 

Aktuality

19.06.2023 - Schváleny další žádosti o dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji schválených k podpoře usnesením Rady ...

16.03.2023 - Schváleny další žádosti o dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji schválených k podpoře usnesením Rady Olomouckého kraje UR/77/60/2023 ze dne 13. 3. 2023...

23.02.2023 - Vyúčtování dotace

Upozorňujeme, že do 20 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy je nutné doložit vyúčtování dotace v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji.

22.02.2023 - Schválení žádostí o dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji schválených k podpoře usnesením Zastupitelstva Olomouckého kraje č. UZ/13/52/2023 ze dne 20. 2. 2023...

06.02.2023 - Schválení žádostí o dotaci

Na webových stránkách Olomouckého kraje, konkrétně zde, naleznete seznam Žádostí o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu Obchůdek 2022 v Olomouckém kraji schválených k podpoře usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/73/68/2023 ze dne 30. 1. 2023...


archiv aktualit »


Poslední změna 19. 09. 2023 08:39:04