Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji

 

Hlavním cílem projektu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji je zlepšení kvality života venkovských oblastí, zvýšení atraktivity a dostupnosti území obcí se sídlem v Olomouckém kraji ve veřejném zájmu a v souladu s cíli Olomouckého kraje. Podstatou projektu je podpora udržitelného rozvoje venkova související se zachováním poskytování služeb a zlepšením kvality života obyvatel v malých obcích v územním obvodu Olomouckého kraje. 

 

STRUČNÝ NÁVOD K VYPLNĚNÍ ELEKRONICKÉHO FORMULÁŘE ŽÁDOSTI:

 1. Žadatel se musí nejprve zaregistrovat do portálu Komunikace pro občany. Odkaz na portál najdete zde - https://udeska.olkraj.cz/Gordic/Ginis/App/RAP05/
   
 2. Po registraci žadatel vyplní elektronický formulář žádosti a odešle jej do databáze. Formulář žádosti je dostupný k vyplnění od 1. 10. 2021. Doporučujeme vyplnit do zahájení evidence žádostí, tj. do 25. 10. 2021, 10:00 hod.

  Okamžik vyplnění žádosti a jejího odeslání nemá vliv na výsledné pořadí žádosti.

   
 3. Žadatel obdží email s odkazem, prostřednictvím kterého zaeviduje svoji žádost. Elektronická evidence žádostí bude spuštěna 25. 10. 2021 v 10:00 hod do 15. 11. 2021 do 12:00 hod. 

  Touto evidencí získá každá žádost pořadové číslo, které je určující pro to, v jakém pořadí budou jednotlivé žádosti administrovány. 

   
 4. Žadatel obdrží potvrzení o zaevidování žádosti spolu s upozorněním, že musí žádost vytisknout, podepsat a do 5 pracovních dnů ji spolu s povinnými přílohami doručit na Krajský úřad Olomouckého kraje.

 

VŠECHNY VÝŠE UVEDENÉ ÚKONY JSOU PODROBNĚ POPSÁNY V NÁVODU, KTERÝ NAJDETE ZDE.

Jednotlivé úkony jsou na sobě závislé a je nutné je provádět postupně v uvedeném pořadí. 

 

 

Aktuality

01.10.2021 - Zveřejnění elektronického formuláře žádosti

Od 1. 10. 2021 je zveřejněn elektronický formulář žádosti o poskytnutí dotace....

22.09.2021 - Seminář k dotačnímu programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji

Olomoucký kraj pořádá 20. října 2021 seminář k dotačnímu programu Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji...

22.09.2021 - Vyhlášení dotačního programu

Olomoucký kraj vyhlásil dne 22. 9. 2021 dotační program Obchůdek 2021 v Olomouckém kraji...

10.09.2021 - Schválení žádosti o poskytnutí dotace

Ministerstvo průmyslu a obchodu schválilo 6. 9. 2021 Olomouckému kraji žádost o poskytnutí dotace v Programu OBCHŮDEK 2021+...

10.09.2021 - Olomoucký kraj podal 31. 8. žádost na Ministerstvo průmyslu a obchodu

Olomoucký kraj na základě rozhodnutí Rady Olomouckého kraje č. UR/29/64/2021 ze dne 30. 8. 2021 podal žádost o dotaci v rámci programu podpory malých prodejen na venkově "OBCHŮDEK 2021+"...


archiv aktualit »


Poslední změna 01. 10. 2021 08:47:39