Občanské průkazy, cestovní doklady

Včasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou

Soubor typu pdfVčasné vyřízení cestovních dokladů před letní sezónou(239,5 kB)stáhnout

Směrnice MV ČR

Soubor typu pdfSMĚRNICE MINISTERSTVA VNITRA č. j. MV-27690-25/SC-2018 ze dne 13. června 2018 (zveřejněná ve Věstníku vlády pro orgány krajů a orgány obcí č. 3/2018)(155,1 kB)stáhnout

Kontakty

Ing. Peter Garláthy
vedoucí oddělení
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 534 p.garlathy@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315
Mgr. Ľubica Koláčková
evidence obyvatel, rejstřík svazků obcí, volby
Odbor majetkový, právní a správních činností
oddělení správních činností
   585 508 449 l.kolackova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 11 Olomouc, patro 13p, kancelář: 1315


Poslední změna 23. 03. 2018 12:59:18

© Krajský úřad Olomouckého kraje