Novinky programu Interact - Listopad/Prosinec 2020

13. 11. 2020

Byla zahájena fáze veřejné konzultace příprav nového Interact IV. Pomoci nám můžete prostřednictvím zpětné vazby do 19. 11. 2020. Druhý návrh programového dokumentu si můžete přečíst zde.

Společný elektronický monitorovací systém (Jems) společnosti Interreg  - nástupce elektronického monitorovacího systému (eMS)

Původní eMS byl navržen tak, aby podporoval čtyři programy, které podporovaly vývoj softwaru pomocí Interact. Projekt byl tak úspěšný, že více než 35 programů podepsalo volně použitelné licence na software. Ve srovnání s nespolupracujícím přístupem to ušetřilo až 20 milionů EUR.

Interreg značky a vizuální pokyny

Jak bylo představeno všem programům na začátku tohoto roku, cílem není změna loga Interreg, ale pouze jeho přizpůsobení novým právním požadavkům. Logo Interreg a struktura harmonizované značky by měly zůstat stejné. Společnost Interact dokončuje aktualizaci vizuálního manuálu značky Interreg. Ve srovnání s verzí používanou pro aktuální období bude obsahovat novinky, jako jsou nové ikony a nové barvy pro 5 nových investičních priorit nahrazujících ty pro 11 tematických cílů. Přidáme také nová písma, která jsou „kompatibilní s Microsoft Office“. Později budeme také pracovat na návrhu více šablon.

 

Události:

Směrem k propojenější Evropě

Cílem je zjistit, jak může Interreg rozvíjet a podporovat iniciativy udržitelné dopravy, které podporují přístup EU Green Deal. Akce bude probíhat 12. 11. 2020 od 9:30 do 14:00 formou videokonference. Událost je postavena na zkušenostech ze tří různých sítí Interreg: udržitelná doprava, znalost moří a síť pro změnu klimatu. Zaměříme se na to, jak jsou nebo by mohly být iniciativy Interreg spojeny s celkovým obrazem v EU.

Finanční nástroje v Interreg: zbožné přání nebo realita

Online konference proběhne 18. listopadu 2020 od 9:45 do 12:15. Během online relace se dozvíte více o povaze finančních nástrojů, o tom, jak fungují a jaké výhody mají ve srovnání s granty, které přinášejí. Dozvíte se, co se předpokládá v oblasti finančních nástrojů po roce 2020 (pravidla a ustanovení pro kombinace s granty).

 

Publikace:

Interreg podporuje zdravotní péči: Jak jsme reagovali na COVID-19

Publikace zachycuje krátké příklady toho, jak se aktéři spolupráce zapojili do reakce na covid-19 a podporovali přední lékařské služby.

Directory of Post 2020 dialogues

Jak se rychle blíží další programové období, diskuse v rámci Interreg, se stává ještě důležitější. Je to prostředek k prozkoumání společného porozumění a interpretace, metoda rozvoje otázek, odpovědí a řešení, jimž brzy budou programy čelit. Tento dokument stanoví některé klíčové sítě diskutující o konkrétních relevantních otázkách po roce 2020. Pokud byste se chtěli dozvědět více o komunitě nebo o co máte zájem, další informace najdete na webu společnosti Interact, kde najdete úplný seznam sítí.

 

Video:

European Cooperation Day promotional video

Evropská unie podporuje spolupráci různými způsoby. Jedním z nich je prostřednictvím programů spolupráce, které přidělují regionům více než 10 miliard eur na spolupráci na společných výzvách: přizpůsobení se změně klimatu, sociální začlenění, migrace. Prostřednictvím projektů zahrnujících regiony z celé Evropy a sousedních zemí. Pomohly zvýšit kulturní porozumění a překonat ekonomické rozdíly na celém území. Nemyslíte si, že je to dobrý důvod k oslavě? Video je dostupné zde.

Interreg Project Slam 2020

Videozáznam k příležitosti 30. výročí programu Interreg organizuje Evropská komise a Interact project Slam Interreg během Evropského týdne regionů a měst, které proběhlo 10. - 15. října v Bruselu. Video je dostupné zde.


Poslední změna 13. 11. 2020 21:25:36