Nová výzva pro příjem projektových žádostí v prioritní ose 4 Spolupráce institucí a komunit

24. 11. 2020

Dovolujeme si Vás informovat, že byla vyhlášena nová výzva pro příjem projektových žádostí v prioritní ose 4 – Spolupráce institucí a komunit v programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Výzva reaguje na současnou složitou situaci a nabízí možnost financování spolupráce partnerů z České republiky a Polska v době, kdy je osobní setkávání omezené nebo zcela nemožné. Lze tak předkládat projektové žádosti zaměřené na výměny informací v době platných omezení na obou stranách hranice, vytváření digitálních platforem a vzájemných propojení na dálku spolupracujících subjektů, vytvoření plánů a postupů pro přeshraniční spolupráci institucí v případě fyzického uzavření či omezení prostupnosti hranice z důvodu náhlých a neočekávaných situací apod. Projekty se také mohou týkat jakýchkoli způsobilých aktivit PO 4, pokud budou realizovatelné při částečném či úplném uzavření hranice, případně v době platnosti epidemiologických opatření.

 Pokud se chcete o aktuální výzvě PO 4 dozvědět více:

·        podívejte se na záznam ze školení, týkajícího se této výzvy.

·        připojte se k hromadné diskusi k této výzvě online 26. listopadu od 10 hod.

·        přihlaste se na termín individuální online konzultace Vašeho nápadu.

·        podejte do 15. prosince projektový záměr (video návod zde).

 

V případě jakýchkoli dotazů se na nás neváhejte obrátit.

CZ – Arnošt Kořínek (arnost.korinek@crr.cz , tel. +420 602 417 714)

PL – Rafał Prietzel (rafal.prietzel@crr.cz , tel. + 420 582 777 431)


Poslední změna 24. 11. 2020 14:53:46