Nová strategie pomůže lidem se závislostí na návykových látkách

31. 01. 2023

Olomoucký kraj má novou Strategii prevence a snižování škod spojených se závislostmi. Dokument, který schválila krajská rada, řeší zmiňovanou problematiku v našem regionu mezi lety 2023 až 2026.

„Na vzniku strategického dokumentu se podílely dvě pracovní skupiny. První se zaměřila na oblast primární prevence a druhá řešila oblast snižování rizik, léčby a resocializace,“ uvedl Dalibor Horák, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro oblast zdravotnictví.

Strategií se budou řídit kroky hejtmanství i jeho partnerů například při řešení problémů se závislostí lidí na drogách a alkoholu. Velký důraz klade dokument na informovanost veřejnosti o tom, jaké následky mohou tyto i další negativní jevy vyvolávat.

„Jednou z priorit je tomto směru oblast prevence, aby se lidé do problémů, pokud možno, vůbec nedostali. A když se dostanou, tak schválená strategie navrhuje postupy, které postiženým pomohou vrátit se do normálního života,“ dodal náměstek Horák.

Dokument musí po projednání radou schválit ještě krajské zastupitelstvo.

Nová strategie pomůže lidem se závislostí na návykových látkách


Poslední změna 31. 01. 2023 12:58:32