Norské fondy - 1. výzva z Bilaterálního fondu "Trolltunga"

15. 07. 2019

Jedním z hlavních cílů programu Životní prostředí v rámci Norských fondů je posilování spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Českou republikou a Norskem. V rámci programu jsou proto vítány společné projekty českých a norských subjektů. Za účelem podpory navazování nových kontaktů a sdílení příkladů dobré praxe byl zřízen Fond pro bilaterální iniciativy, ve kterém byla začátkem měsíce července otevřena 1. výzva s názvem „Trollunga“ (tj. skalní útvar ve tvaru trollího jazyka nad hladinou jezera Rindegalsvatnets). Alokace výzvy činí 100 000 euro a mezi podporované aktivity patří například sběr a zpracování dat, vytváření studií, účast na seminářích a konferencích na témata společného zájmu, vysílání pracovníků na odborné stáže, vše tematicky spjaté se životním prostředím. O podporu mohou žádat veřejnoprávní i soukromé instituce zřízené jako právnické osoby. Maximální částka pro jeden grant je 15 tisíc euro, přičemž uznatelné výdaje mohou být refundovány do výše 100 %.  Realizace dvoustranných iniciativ musí být ukončena nejpozději 30. června 2021.  

Podrobnější dokumentaci k výzvě a odkaz na podání žádosti o podporu naleznete zde.


Poslední změna 15. 07. 2019 11:37:16