Návrh krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a připomínkové řízení

Projektový tým připravuje ve spolupráci s externími odbornými spolupracovníky roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025 jako součást Souboru dokumentů KAP III. Roční akční plány jsou dokumenty stanovující cíle a opatření, které mají být v daném časovém období realizovány.

Ve středu 30. 11. 2022 se v Olomouci konal Workshop KAP a setkání odborných platforem. Představeny byly obecné priority kraje ve vzdělávání tak, jak vzešly z procesu prioritizace a doporučení z PS Vzdělávání. Následně zástupci všech odborných platforem představili k jednotlivým prioritám návrhy dílčích cílů a aktivit pro akční plány.

Všechny návrhy jsou uveřejněny níže v  prezentacích jednotlivých platforem. Případné připomínky či návrhy na doplnění zasílejte do 11. 12. 2022 na e-mailovou adresu b.vlacilova@olkraj.cz.

 

Soubor typu pptxPlatforma kompetencí k podnikavosti, iniciativě a kreativitě (224,2 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPlatforma polytechnického vzdělávání(152,6 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPlatforma odborného vzdělávání včetně spolupráce škol a zaměstnavatelů a kariérové poradenství(225,1 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPlatforma gramotností (221,7 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPlatforma společného vzdělávání a akcí KLIMA(229,4 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPlatforma digitalizace ve vzdělávání(188,9 kB)stáhnout
Soubor typu pptxSoubor dokumentů KAP III – zhodnocení stavu přípravy(504,6 kB)stáhnout
Soubor typu pptxPřehled aktivit stávajících implementačních projektů (565,2 kB)stáhnout
Soubor typu pdfProgram workshopu(533,4 kB)stáhnout
IMG_1190.JPG
IMG_1192.JPG
IMG_1194.JPG
IMG_1195.JPG
IMG_1197.JPG
IMG_1206.JPG
IMG_1212.JPG
IMG_1184.JPG


Poslední změna 02. 12. 2022 07:22:42