Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020

Národní strategie ochrany a podpory zdraví a prevence nemocí Zdraví 2020 je rámcovým souhrnem opatření pro rozvoj veřejného zdraví v České republice. Účelem národní strategie Zdraví 2020 je stabilizace systému prevence nemocí a ochrany a podpory zdraví a nastartování účinných a dlouhodobě udržitelných mechanismů ke zlepšení zdravotního stavu populace.

Hejtman Olomouckého kraje akceptoval doporučení vlády využít národní strategii Zdraví 2020 při přípravě obdobných programů v rámci zdravotní politiky kraje. Dne 24. 4. 2015 byly Zastupitelstvem Olomouckého kraje schváleny v souladu s národní strategií Zdraví 2020 „Zdravotně-preventivní programy v Olomouckém kraji na období 2015 – 2020“, které jsou za finanční podpory Olomouckého kraje realizovány Krajskou hygienickou stanicí Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci.

Pro rok 2018 byla Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena finanční podpora 300 tis. Kč na realizaci tří projektů, určených pro žáky základních škol:

„Buď HIV negativní, chraň si svůj život“

„Jíme zdravě, pestře, hravě“

„Jsem NEzávislý – NEkouřím“

 

Bližší informace o projektech jsou zveřejněny zde http://www.khsolc.cz/files/prev_program_2018.pdf

 


Poslední změna 06. 03. 2018 10:21:57

© Krajský úřad Olomouckého kraje