Na paliativní péči kraj nezapomíná. Nejvíce podporuje domácí péči

27. 05. 2024

Krajská rada vyhodnotila dotační program na finanční podporu organizací, které poskytují některou z forem paliativní péče. Ta se zaměřuje na osoby, které jsou v poslední fázi života a trpí nevyléčitelnou nemocí. Starost o tyto osoby podpoří letos hejtmanství více než deseti milióny korun.

„V rámci třech dotačních titulů Programu na podporu poskytovatelů paliativní péče letos podpoříme celkem čtrnáct žadatelů. Patří mezi ně nemocnice, oblastní Charity a několik dalších organizací poskytující domácí hospicovou péči,“ uvedl krajský radní pro oblast zdravotnictví Dalibor Horák.

Z dotačních titulů půjdou peníze na podporu poskytovatelů lůžkové paliativní péče, domácí paliativní péče a také na vzdělávání lékařů a dalších zdravotnických pracovníků, kteří paliativu zajišťují. Hejtmanství klade vedle lůžkové péče důraz hlavně na domácí péči, aby lidé mohli strávit poslední okamžiky života důstojně mezi svými blízkými.

Zastupitelstvo Olomouckého kraje už v roce 2018 jako první v České republice schválilo krajskou Koncepci podpory rozvoje paliativní péče. Součástí tohoto dokumentu je, mimo jiné, také závazek každoroční finanční pobídky pro organizace, které paliativní péči na území kraje zajišťují.

ilustrační foto


Poslední změna 27. 05. 2024 13:49:59