Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody

10. 11. 2021

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné dokončili v těchto dnech vodohospodáři na Šumpersku. Akci za 375 miliónů korun podpořil také Olomoucký kraj. Tok získal několik nových biotopů, revitalizační ramena a povodňové parky. Všechna tato opatření dokážou zadržet až padesátiletou vodu.

Nedávné zkušenosti ukázaly, že snaha člověka násilně zkrotit velké řeky se míjí účinkem. Přírodě blízká protipovodňová opatření jdou jinou cestou – snaží se respektovat přirozený tok řeky, krajinu, kterou protéká, a zájmy člověka,“ uvedl Jan Šafařík, náměstek hejtmana Olomouckého kraje pro regionální rozvoj.

Budování protipovodňových opatření začalo na Desné v roce 2018. Nově chrání před velkou vodou obce Rapotín, Vikýřovice a Petrov nad Desnou. Finanční krytí projektu zajistily dotace ze Státního fondu životního prostředí, dále přispělo Povodí Moravy, zapojené obce a jejich prostřednictvím také Olomoucký kraj.

„V rámci projektu se na Desné podařilo vybudovat rovněž rybochody – jde o řešení, které umožní migraci vodním živočichům, což se projeví například zvýšením druhové rozmanitosti v řece,“ dodal Šafařík.

Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Foto: Povodí Moravy
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Foto: Povodí Moravy
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Foto: Povodí Moravy
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Foto: Povodí Moravy
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Foto: Povodí Moravy
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody  Archivní foto: OÚ Rapotín
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Archivní foto: OÚ Rapotín
Na Desné dokončili unikátní projekt. Obsahuje také rybochody   Archivní foto: OÚ Rapotín


Poslední změna 10. 11. 2021 14:58:25