Místní akční skupina (MAS)

Místní akční skupiny (dále též MAS) jsou společenství občanů, neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj region, metodou LEADER.

Základní principy metody LEADER:

 • přístup zdola nahoru – o budoucnosti regionu rozhodují lidé žijící a pracující v území, znající jeho tradice a potřeby,
 • partnerství veřejných a soukromých subjektů,
 • strategické řízení rozvoje,
 • integrované a vícesektorové akce,
 • inovativnost – nalézání nových řešení problémů venkovských regionů,
 • spolupráce – společné projekty MAS v rámci státu, EU a dalších zemích.

Základní parametry MAS:

 • geograficky homogenní území,
 • počet obyvatel na území MAS od 10 000 do 100 000 mimo města s počtem obyvatel větším než 25 000,
 • hustota obyvatel do 150 obyv./km2,
 • účast zástupců veřejné správy v MAS je maximálně 50 % (týká se i řídícího orgánu), druhá polovina je tvořena zástupci podnikatelů a neziskových organizací,
 • členové MAS musí mít v daném mikroregionu bydliště, sídlo, nebo v něm musí působit,
 • MAS musí mít stanoven statut, stanovy, organizační řád, strukturu a být registrována u MV ČR,
 • MAS musí projednat a schválit strategii pro území dané MAS, fungování metodou LEADER.

 

 

 

 

Místní akční skupiny se sídlem v Olomouckém kraji:

p.č. IČO název MAS www stránky mapa
1. 26882035 Bystřička, o.p.s. http://www.masbystricka.cz/ Bystřička
2. 26661128 MAS Hanácké Království, z.s. http://hanacke-kralovstvi.cz/ MAS Hanácké Království  
3. 27777146 MAS Horní Pomoraví o.p.s. https://mashp.cz/ MAS Horní Pomoraví
4. 22670157 MAS Mohelnicko, z.s. http://www.masmohelnicko.cz/ MAS Mohelnicko
5. 27017371 MAS MORAVSKÁ BRÁNA, z.s. http://mas-moravskabrana.cz/ MAS MORAVSKÁ BRÁNA
6. 27017010 MAS - Partnerství Moštěnka, o.p.s. http://mas-mostenka.cz/ MAS Partnerství Moštěnka
7. 26879794 MAS Šternbersko o.p.s. http://www.mas-sternbersko.cz/ MAS Šternbersko
8. 27784401 MAS Uničovsko, o.p.s. http://unicovsko.cz/ops/cz/ MAS Uničovsko
9. 29457891 MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. https://www.masjesenicko.cz/ MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko
10. 27025675 MAS Šumperský venkov, z. s. http://www.sumperskyvenkov.cz/ MAS Šumperský venkov
11. 27037932 MAS Moravská cesta, z. s. http://www.moravska-cesta.cz/ MAS Moravská cesta
12. 27035077 MAS Hanácký venkov, z. s. http://mas.hanackyvenkov.cz/ MAS Hanácký venkov
13. 27693058 Prostějov venkov o.p.s. http://www.maspvvenkov.cz/ Prostějov venkov
14. 26656426 Region HANÁ, z. s. https://www.regionhana.cz/cs/ Region HANÁ
15. 27017915 MAS Hranicko z. s. https://www.regionhranicko.cz/mas-hranicko MAS Hranicko
16. 26881764 Střední Haná, o.p.s. http://masstrednihana.cz/ Střední Haná

 

 

Mapová aplikace: 

 

MAS Olomouckého kraje


Místní akční skupiny Olomouckého kraje
Mapová aplikace poskytuje přehled MAS na území Olomouckého kraje, lokalizuje jejich sídla a umožňuje vyhledat základní informace o MAS a jejich členských obcích.
V rámci aplikace jsou k dispozici ke stažení mapové kompozice jednotlivých MAS a celkového přehledu MAS v Olomouckém kraji pro tisk ve formátu PDF.

url | xls | csv | shp | PDF

 

 

 

 

 

Kontakty

Ing. David Krmášek

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 685 d.krmasek@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 12, kancelář: 1215


Poslední změna 15. 09. 2023 07:56:09