Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo vnitra

Odbor prevence kriminality

Nad Štolou 3

poštovní schránka 21

170 34 Praha 7

telefon: 974 811 111 (spojovatelka)

elektronická adresa podatelny: posta@mvcr.cz

ID datové schránky:  6bnaawp


Poslední změna 10. 01. 2023 11:25:46