Mikroregiony OK

Mikroregion je region malého geografického měřítka, v praxi se zpravidla jedná o účelové mikroregiony nebo sdružení obcí. V ČR jsou často vytvářeny za účelem získání společné podpory pro čerpání prostředků ze státních fondů a z fondů EU.

Mikroregiony stejně jako jiní aktéři regionálního rozvoje postupují podle schválených strategických rozvojových dokumentů. V současném novém programovacím období 2014 – 2020 budou mnohé z těchto dokumentů nahrazeny aktuálními, proto je nezbytné analyzovat dřívější a ponaučit se z předchozích chyb. Bližší informace k vyhodnocováním strategických dokumentů na regionální a lokální úrovni naleznete v Rámci strategického hodnocení pro strategie místního rozvoje v České republice.

Olomoucký kraj považuje mikroregiony za významné aktéry rozvoje venkova a jejich činnost dlouhodobě podporuje. Od roku 2005 – 2012 bylo v rámci Programu obnovy venkova na jejich aktivity poskytnuto přes 34 mil. Kč.

Nástrojem pro hodnocení efektivity řízení managementu mikroregionů je portál Ehomer.cz, který navazuje na výzkumný projekt realizovaný na území Olomouckého kraje „Zavádění managementu rozvoje jako nástroje zvyšování absorpční kapacity a úspor finančních prostředků v mikroregionech". Ehomer.cz je webový databázový nástroj, který umožňuje starostům i široké veřejnosti prostřednictvím tabulek a grafů porovnávat základní charakteristiky managementu a tím hodnotit efektivitu řízení mikroregionů. V našem kraji se projektu evaluace efektivity managementu mikroregionů účastní pět mikroregionů (Hranicko, Mohelnicko, Záhoran, Zlatohorsko a Jesenicko) a dvě místní akční skupiny Vincenze Priessnitze pro Jesenicko a Na cestě k prosperitě.

V současné době se na území Olomouckého kraje nachází 59 mikroregionů. Geografické rozložení ilustruje mapa níže.

tabulka

Soubor typu xlsxMikroregiony v Olomouckém kraji(22,6 kB)stáhnout
Mapa mikroregionů

Kontakty

Ing. Jana Olivíková

rozvoj venkova
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 322 j.olivikova@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1215


Poslední změna 17. 08. 2017 11:38:41