Mikroregion Protivanovsko

IČ: 60575972
Vznik: 02.12.1998
Sídlo svazku obcí: 798 48 Protivanov 32

Orgány svazku obcí:

 • dozorčí komise
 • správní rada
 • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Marian Fiedler Malé Hradisko 366, PSČ 798 49 předseda 22.01.2015
Jiří Szymsa Rozstání 313, PSČ 798 62 místopředseda 03.10.2005
Bc. Ing. Bronislava Krénarová Náměstí 290, Protivanov, PSČ 798 48 členka správní rady 22.01.2015
Milan Kolísek Buková 130, PSČ 798 48 člen správní rady 22.01.2015
RNDr. Petr Ondráček Repechy 40, Bousín, PSČ 798 61 člen správní rady 22.01.2015

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek obcí jedná a vystupuje navenek předseda svazku obcí. Podepisování za svazek obcí se děje tak, že k vytištěnému jménu svazku obcí "Mikroregion Protivanovsko" připojí svůj podpis předseda svazku obcí nebo místopředseda svazku obcí a další člen správní rady.

Předmět činnosti svazku obcí:

A. Hlavním cílem svazku obcí je:

 1. Vytvoření efektivně fungujícího managementu mikroregionu, který se bude cílevědomě zabývat zajišťováním koncepčních a koordinačních funkcí při naplňování rozvojových záměrů mikroregionu.
 2. Orgán, který bude zastupovat mikroregion navenek tak, aby mohl tento útvar vstoupit do podvědomí jiných subjektů (podnikatelská sféra, okresní úřad, orgány místní správy, obyvatelstvo atd.).
 3. Předpoklady pro snižování nákladů na výkon vybraných zejména pak integrovaných samosprávných funkcí a činností u jednotlivých obcí a mikroregionu jako celku.
 4. Vliv na formování stylu života spoluobčanů korespondujícího se zvyky a konvencemi doby a mikroregionu a akceptující vymoženosti stávajícího světa.

B. Předmětem činnosti svazku obcí je:

 1. Moderace procesu a práce na artikulaci společných zájmů a řešení konfliktů.
 2. Zastupování mikroregionálních zájmů na vyšších úrovních veřejné správy.
 3. Aktivace lidí a institucí. Podpora jejich nápadů a záměrů.
 4. Iniciace hospodářských aktivit ve všech rozvojových oborech.
 5. Doprovod všech základních procesů od nápadu k realizaci.
 6. Zprostředkovávání hospodářské kooperace usídlování firem, zakázky, ev. granty, dotace.
 7. Poradenství všem iniciativám, firmám, obcím, organizacím a občanům.
 8. Organizace spojování přes hranice sektorů, výměna zkušeností, odborná příprava a školení.
 9. Spoluvytváření prostředí na podporu rozvoje mikroregionální i regionální politiky a kontaktů na okresní, národní a nadnárodní úrovni.
 10. Získávání prostředků pro vytváření a budování hmotných i nehmotných předpokladů a podmínek pro realizaci projektů duchovní a fyzické kultury občanů mikroregionu Protivanovsko, ať vlastními či sjednanými kapacitami.


Poslední změna 23. 08. 2017 09:04:01

© Krajský úřad Olomouckého kraje