Mikroregion Předina

IČ: 70952043
Vznik: 21.12.2001
Sídlo svazku obcí: Císařská 39, 798 07 Brodek u Prostějova

Orgány svazku obcí:

  • dozorčí komise
  • správní rada
  • valné shromáždění

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Milan Burda Vranovice 59, Vranovice-Kelčice, PSČ 798 08 předseda 04.12.2014
Ing. Miloslav Kříž Dobrodchov 100, PSČ 798 07 místopředseda 04.12.2014

Způsob jednání za svazek obcí:

Za svazek jedná a vystupuje navenek předseda svazku, v jeho nepřítomnosti místopředseda. Při jednání jménem svazku se předseda nebo v jeho nepřítomnosti místopředseda podepisují tak, že k vytištěnému, napsanému, či jinak vyhotovenému názvu svazku připojí své jméno.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku je zejména ochrana prosazování společných zájmů obcí v souladu s ust. § 50 zákona o obcích.


Poslední změna 14. 09. 2016 10:55:38