Mikroregion Hranicko

IČ: 70961051
Vznik: 27.03.2000
Sídlo svazku obcí: Tř. 1. máje 328, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Orgány svazku obcí:

 • valná hromada
 • předseda svazku, místopředseda
 • rada svazku
 • kontrolní komise

Osoby vykonávající působnost orgánů svazku obcí:

jméno, příjmení bydliště funkce vznik funkce
Ing. Jaroslav Šindler Partutovice 92, PSČ 753 01 předseda 28.11.2018
Mgr. Karel Machyl Potštátská 1928, Hranice, PSČ 753 01 místopředseda 01.12.2022

Způsob jednání za svazek obcí:

Předseda svazku zastupuje svazek navenek a je statutárním orgánem svazku. V době nepřítomnosti je předseda svazku zastupován místopředsedou svazku. Podepisování za svazek se děje tak, že k názvu svazku připojí svůj podpis předseda nebo místopředseda.

Předmět činnosti svazku obcí:

Předmětem činnosti svazku obcí je:

 1. realizace aktivit v oblasti ekonomického rozvoje,
 2. rozvoj venkova a kvality života,
 3. rozvoj cestovního ruchu,
 4. rozvíjení kulturních a historických hodnot regionu,
 5. všeobecná ochrana životního prostředí v zájmovém území,
 6. propagace svazku a jeho zájmového území,
 7. vzdělávací aktivity
 8. vytváření příznivých vnitřních a vnějších vztahů, schválených orgány svazku obcí.
 9. společný postup k řešení programů regionální politiky Olomouckého kraje, ČR, případně EU
 10. spolupráce s regionálními, národními a nadnárodními orgány a institucemi.

Jde především o činnosti, které povedou k řešení problémů:

 1. zemědělského i nezemědělského podnikání,
 2. nezaměstnanosti,
 3. spolkové činnosti,
 4. rozvoj a diversifikace nezemědělských prostorů,
 5. společná péče o památky na území dobrovolného svazku,
 6. využití obnovitelných zdrojů energie,
 7. podpora a marketing venkovské turistiky, zpracování nabídkových produktů
 8. společná řešení sociálních služeb a zdravotní péče,
 9. podpora společných řešení směřujících k vyjasnění majetkových poměrů ve vlastnictví nemovitostí v mikroregionu, společná příprava projektů pozemkových úprav,
 10. podpora řešení dopravní obslužnosti, týkající se více obcí,
 11. spolupráce a výměna know-how mezi partnerskými obcemi ČR a zeměmi EU, vzájemná pomoc při třídění a skladování tuhého domovního odpadu, biologicky rozložitelného komunálního odpadu, budování kompostáren, skladování a likvidace nebezpečného odpadu,
 12. svazek zřizuje funkci pověřence pro ochranu osobních údajů podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a zajišťuje jeho činnost pro členské obce svazku,
 13. administrativní činnosti společné pro více obcí.

Členské obce

Soubor typu pdfČlenské obce svazku obcí(83,6 kB)stáhnout


Poslední změna 05. 02. 2024 16:48:45