MF ČR - atributy PO

03. 06. 2015

Územně samosprávný celek

a jím zřizované příspěvkové organizace

 

Na Krajský úřad Olomouckého kraje se obrátilo Ministerstvo financí české republiky s žádostí a aktualizaci údajů (atributů) o příspěvkových organizacích na území Olomouckého kraje.

S ohledem na dotazy ze strany obecních úřadů uvádíme:

  1. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů § 9 odst. 3 obsahuje ustanovení:

Účetnictví ve zjednodušeném rozsahu mohou vést účetní jednotky, mezi které patří příspěvkové organizace, které nejsou konsolidovanou účetní jednotkou podle tohoto zákona, u nichž o tom rozhodne jejich zřizovatel.

  1. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů obsahuje v § 13 a – povinnosti účetní jednotky pro vedení zjednodušeného rozsahu účetnictví.

 

  1. zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů obsahuje v § 27 - § 37b ustanovení o příspěvkových organizacích územních samosprávných celků

     

  2. zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,obsahuje v § 102 ustanovení, co je vyhrazeno radě. Mimo jiné sem patří úkoly zřizovatele vůči právnickým osobám (příspěvkové organizace).

     

 

 

 

 

V Olomouci dne 29. 5. 2015

Zpracovala: RNDr. Vlasta Vaidová


Poslední změna 10. 05. 2016 09:00:24