Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka

03. 05. 2024

Jak i nadále správně rozvíjet regiony Olomouckého kraje a zlepšit jejich ekonomický růst, do kterých projektů a technologií investovat nebo jak zlepšit vnímání kraje jeho obyvateli. O tom jednala na svém dalším pracovním setkání skupina lidí, která se zabývá Strategií rozvoje Olomouckého kraje.

„Diskutovali jsme prioritní témata, která mají pozitivní dopad na jednotlivé regiony. U vlajkových projektů se nejedná o velké investice, na které aktuálně nemáme vyčleněné finanční zdroje, spíše chceme soustředit síly na správně zaměřené menší dílčí kroky, pomocí kterých chceme posílit ekonomický růst a zlepšit kvalitu života našich občanů,“ uvedl náměstek hejtmana pro regionální rozvoj Jan Šafařík.

Jedním z hlavních projektů strategie je Lepší image Olomouckého kraje. Ta podchycuje aktivity, které se zaměřují na zlepšení vnímání kraje jeho obyvateli, návštěvníky i podnikateli. Projektů je však mnohem více. Například Restart Jesenicka a Šumperska, který cílí na obnovu, ekonomický růst a zlepšení infrastruktury v těchto regionech, dále Podpora hospodářsky a sociálně ohrožených území a Rozvoj inovačního ekosystému a podpory chytrých technologií.

„U všech těchto projektů jsme si shrnuli aktuální stav a naplánovali další kroky, abychom dále podporovali rovnovážný rozvoj všech regionů Olomouckého kraje,“ dodal náměstek Šafařík.

Jednání se zúčastnili zástupci Olomouckého kraje, města Jeseníku, Šumperka a Olomouce, dále také partneři v oblasti regionálního rozvoje, kterými jsou Inovační centrum Olomouckého kraje, Univerzita Palackého v Olomouci, CzechInvest Olomouc, Krajské družení MAS ČR Olomouckého kraje a Úřad práce ČR Olomouc.

Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka
Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka
Mezi krajskými vlajkovými projekty je i restart Šumperska a Jesenicka


Poslední změna 03. 05. 2024 13:14:46