Které budovy musí mít PENB

Od 1. ledna 2013
Nově stavěné budovy, budovy, dokončené budovy, u nichž dochází k větším změnám budovy, budovy určené k prodeji, nebo ucelené části budovy určené k prodeji (například bytu) a pronajímané budovy.
Od 1. července 2013
Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2.
Od 1. ledna 2015
Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2.
Od 1. července 2015
Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2.
Od 1. ledna 2016
Při pronájmu ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů.
Od 1. ledna 2017
Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2.
Od 1. ledna 2019
Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2.


Které budovy nebudou potřebovat PENB
• Chaty, chalupy a dalších objekty určené k rekreaci
• Budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
• Budovy pro náboženské účely
• Budovy průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
• Stávající budovy rodinných domů těch vlastníků, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
• Budovy nabyté v rámci dědického řízení


Kdo může PENB zpracovat
Energetický specialista - fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného Ministerstvem průmyslu a obchodu k:
a) zpracování energetického auditu a energetického posudku,
b) zpracování průkazu energetické náročnosti budovy,
c) provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie,
d) provádění kontroly klimatizačních systémů.

Seznam energetických specialistů je k dispozici zde: http://www.mpo-enex.cz/experti/ExpertList.aspx.
 


Poslední změna 10. 02. 2015 09:08:20