Krajský úřad Olomouckého kraje zřídil volební účet

28. 06. 2021

Krajský úřad Olomouckého kraje zřídil u České národní banky účet číslo 96014-7824811/0710 pro složení příspěvků na volební náklady. Informace je zveřejněna na úřední desce.

Kandidující subjekty při složení příspěvku na volební náklady budou postupovat podle ust. § 1 vyhlášky č. 396/2003 Sb., kterou se stanoví bližší podmínky způsobu složení a vrácení kauce a složení a vrácení příspěvku na volební náklady v souvislosti s konáním voleb do Parlamentu České republiky, ve znění pozdějších předpisů (použití variabilního symbolu, konstantního symbolu).

Podle ust. § 31 odst. 4 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, složí kandidující subjekty příspěvek na volební náklady ve výši 19.000,- Kč.

Při podání kandidátní listiny kandidující subjekty současně s podáním kandidátní listiny písemně sdělí krajskému úřadu adresu nebo číslo účtu, na které lze příspěvek na volební náklady vrátit.


Poslední změna 28. 06. 2021 15:40:07