Krajský konektor

18. 06. 2020

Počátkem tohoto měsíce byl zprovozněn v rámci primárního i záložního Technologického centra kraje Krajský konektor CMS 2. Připojení je realizováno formou BGP protokolu a je redundantní. Tímto okamžikem jsme se stali „neveřejným krajským operátorem“ a můžeme připojovat jednotlivé OVM na Centrální místo služeb, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů OVS ke službám eGovernmentu.  Přednostně budou připojovány ORP, které mají možnost připojit se ke Krajskému konektoru optickým kabelem. Připojovacím místem pro redundantní připojení je primární Technologické centrum kraje, pro neredundantní připojení bude sloužit záložní Technologické centrum kraje.  Jedním připojením lze čerpat služby dle katalogu služeb CMS – viz www.cms2.cz, včetně připojení do sítě dopravně správních evidencí – povinnost ORP.

CMS      centrální místo služeb (CMS je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené a evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám (aplikacím), které poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy s definovanou bezpečností a SLA parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon veřejné správy na území státu. CMS jako privátní síť veřejné správy využívá dedikovaných resp. pronajatých síťových prostředků pro bezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) pracujících v agendách veřejné správy s jejich vzdálenými agendovými informačními systémy, pro bezpečné síťové propojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS do Internetu.

BGP       Border Gateway Protocol (je v informatice název dynamického směrovacího protokolu, který umožňuje routerům automaticky reagovat na změny topologie počítačové sítě. Protokol BGP je používán v rámci centrálních uzlů Internetu, a proto ho používají poskytovatelé připojení k Internetu a peeringové uzly.)

OVM     orgán veřejné moci

ORP       obec s rozšířenou působností

OVS       orgán veřejné správy

SLA        Servis Level Agreement

Peering je pojmenování pro vzájemné propojení počítačové sítě dvou telekomunikačních společností za účelem výměny datového provozu.


Poslední změna 18. 06. 2020 13:55:13