Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III

Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III (KAP III)

Projekt KAP III má na území krajů přispět ke zlepšení řízení škol a školských zařízení, k rozvoji hodnocení kvality vzdělávání a plánování strategických kroků vedoucích ke zvýšení kvality vzdělávací soustavy kraje i jednotlivých škol. Má mimo jiné umožnit plánovat, koordinovat a sledovat tematické intervence financované z fondů EU ve shodě s dlouhodobými potřebami a prioritami kraje a škol v území s respektem k záměrům vzdělávání ČR. 

Projekt KAP III je navazujícím na projekt KAP realizovaný v letech 2016 – 2021.

Hlavním cílem projektu je vytvoření souboru dokumentů KAP III, které budou nezbytné pro akční plánování v území. KAP III bude primárně zaměřen na střední a vyšší odborné školství, dále organizace zájmového a neformálního vzdělávání dětí a mládeže a celoživotního učení a zároveň bude v klíčových tématech reflektovat potřeby základního školství prostřednictvím spolupráce se všemi realizátory MAP v kraji. V rámci dokumentů KAP III budou zpracovávány Roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025.

Prostřednictvím realizace projektu budou vytvořeny předpoklady pro rozvoj vzdělávání s důrazem na územní dimenzi a reálné potřeby vzdělávání v regionu. Zvýší se motivace ředitelů škol a pedagogů ke stanovení vlastních priorit a ke sdílení dobré praxe. Vzniknou funkční partnerství v území (platformy), do kterých budou mimo zástupců škol a školských zařízení zapojeni např. zaměstnavatelé, rodiče dětí a žáků, neziskové organizace, apod.

Klíčová témata KAP III jsou:

  • rozvoj podnikavosti, iniciativy a kreativity
  • polytechnické vzdělávání
  • podpora odborného vzdělávání a spolupráce škol se zaměstnavateli a kariérové poradenství
  • podpora gramotností – čtenářské, matematické, digitální, pohybové
  • podpora společného vzdělávání a akcí KLIMA
  • podpora digitalizace vzdělávání  

Odkazy na spolupracující projekty:

Metodická podpora akčního plánování https://www.npi.cz/projekty/5826-metodicka-podpora-akcniho-planovani

Projekty na implementaci KAP II  https://www.ikap.cz/

 

Aktuality

02.12.2022 - Návrh krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a připomínkové řízení

Projektový tým připravuje ve spolupráci s externími odbornými spolupracovníky roční akční plány rozvoje vzdělávání v Olomouckém kraji na roky 2023, 2024 a 2025 jako součást Souboru dokumentů KAP III. Roční akční plány jsou dokumenty stanovující cíle a opatření, které mají být v daném časovém období realizovány.

Návrh krajských akčních plánů rozvoje vzdělávání a připomínkové řízení

24.10.2022 - Příprava přijímacího řízení na střední školy

Podpora polytechnického vzdělávání jako hlavní priorita kraje v rozvoji školství v Olomouckém kraji byla hlavním cílem tematického setkání ke kariérovému poradenství konanému dne 19. října 2022 v BEA centru v Olomouci v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje III.

Příprava přijímacího řízení na střední školy

24.10.2022 - Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

Ve dnech 12. – 13. 10. 2022 se uskutečnila pravidelná pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem k aktuálním tématům v oblasti školství.

Pracovní porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Olomouckým krajem

15.09.2022 - Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji bylo hlavním tématem setkání zástupců středisek volného času a domů dětí a mládeže dne 13. září 2022 v BEA centru v Olomouci.

Propojování zájmového a neformálního vzdělávání v Olomouckém kraji

01.06.2022 - Krajské informační setkání pro ředitele speciálních škol

Setkání ředitelů speciálních škol v Olomouckém kraji se konalo ve čtvrtek 26. 5. 2022 v 10.00 hodin v Kongresovém sále Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Krajské informační setkání pro ředitele speciálních škol

archiv aktualit »

Kontakty

Ing. Lenka Polachová

projektová manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 648, 773 785 706 l.polachova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 4., kancelář: 4.33

RNDr. Bronislava Vláčilová

věcná manažerka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 688, 773 782 794 b.vlacilova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 4., kancelář: 4.33

Dita Karásková

administrátorka projektu „Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje“
Odbor školství a mládeže
oddělení vzdělávacích programů a dotací
   585 508 580 d.karaskova@olkraj.cz
Jeremenkova 1211/40b, 77900 Olomouc, patro 3. , kancelář: 3. p.


Poslední změna 02. 12. 2022 07:41:17