Krajské informační setkání k tématu zvyšování kvality vzdělávání v Olomouckém kraji

Dne 12. dubna 2022 se v kongresovém sále budovy Krajského úřadu Olomouckého kraje konalo  informační setkání k tématu zvyšování kvality vzdělávání v kraji ve vazbě na vyhodnocení aktivit realizovaných v oblasti školství v souvislosti s čerpáním dotačních prostředků z EU. Setkání bylo realizováno pod záštitou RNDr. Aleše Jakubce, Ph.D., člena Rady Olomouckého kraje a za účasti zástupců realizačních týmů projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání Olomouckého kraje (KAP), Místních akčních plánů rozvoje vzdělávání (MAP) a zástupců obcí s rozšířenou působností. Setkání předcházela tisková konference, které se zúčastnili zástupci zpravodajských médií v kraji. Jen za uplynulých šest let bylo do rozvoje školství v regionu poskytnuto více než 1,6 miliardy korun. Účelem investic byla modernizace školství a také samotného způsobu vzdělávání. Hlavní myšlenky, které na setkání zazněly, jsou v souladu s cíli stanovenými v dokumentu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, který vydalo MŠMT v roce 2020.
Změna ve vzdělávání je jednou z méně viditelných změn, které se kolem nás dějí. Školství je dlouhodobě strážcem řádu a jako takové není veřejností vnímáno jako prostor pro změny. Jenže změny se opravdu v posledních letech dějí daleko rychleji a nároky na děti, studenty i učitele stále rostou. Je tedy potřeba měnit i systém vzdělávání a samotné školy.
Změny jsou potřeba jak vně, tak v budovách škol, především pak ve vybavení učeben. Probíhají rekonstrukce z důvodu naplnění soudobých standardů, modernizace prostředí, prostorového uspořádání, přizpůsobení učeben novým potřebám trhu práce. Dochází k nákupu pomůcek a digitálních technologií zahrnujících 3D tiskárny a 3D pera, geolokační techniky, robotické a programovatelné učební pomůcky. Pořizovány jsou ve velkém snímací zařízení pro využití virtuální/rozšířené reality, vizualizéry, fotoaparáty, kamery a softwarové zařízení.
Mění se také samotná práce učitelů, kteří už nejsou prostými zprostředkovateli vědomostí (už dávno je překonal internet), ale mají nezastupitelnou roli průvodce, který směřuje pozornost dítěte žádoucím směrem. Připravuje prostředí, pomůcky pro rozvoj dítěte, žáka, studenta, ukazuje mu různé činnosti a aktivity, ale zároveň nechává dítě objevovat svět svým vlastním způsobem. To znamená, že je zároveň schopný individualizovat vzdělávání – tedy učitel je schopný poznat a porozumět každému dítěti a pak na něj může účinně působit a sledovat jeho rozvoj a hodnotit jeho postup v učení a vzdělávání.
Mění se žáci, studenti a je třeba to vnímat, snažit se porozumět a přizpůsobit se ve stylech práce.

Dlouhodobé trendy vedou k nutnosti transformovat nejen vzdělávací prostředí, ale také vzdělávací obsahy i způsoby jejich předávání. Vzdělávání ve smyslu práce se znalostmi se zaměřuje méně na jejich memorování a soustředí se více na jejich pochopení, využití a vzájemné provázání, rozvoj gramotností a zvyšování kompetencí.
Učitelé nebudou soustřeďovat primární pozornost jen na obsahovou znalost předmětů a pamětní reprodukci, ale zaměří se rovněž na náročnější úkoly vyžadující hlubší porozumění, praktickou aplikaci a také na schopnost žáků spolupracovat a hledat společná řešení. Žáci musí umět na výzvy současné doby, a zejména budoucnosti reagovat, a proto jim společně pomůžeme v tom, aby byli schopni znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty získané ve škole i mimo ni skutečně použít a využít. Měli by však těchto dovedností umět dosahovat ve spolupráci s druhými a s ohledem na ně.

Dnešním cílem vzdělávání je především to, aby děti, žáci, studenti získali kompetence potřebné pro aktivní občanský, profesní a osobní život.  A zároveň aby měli všichni přístup ke kvalitnímu vzdělávání a mohli tak maximálně rozvíjet svůj potenciál.

Strategie vzdělávací politiky se v Olomouckém kraji uskutečňuje prostřednictvím akčních plánů. Ty se zaměřily na podporu vzdělávání v základních, středních i vyšších odborných školách, stejně jako na modernizaci středisek volného času.

„Rozvoj vzdělávání je naší společnou investicí do budoucna. Smyslem všech těchto plánů je, aby vzdělávání probíhalo moderně a zároveň efektivně, to znamená, aby se například podporovaly takové obory, po kterých je aktuálně nejvyšší poptávka nebo o které bude zájem brzy narůstat,“ doplnil radní Jakubec s tím, že částky, které do školství jdou, vypadají velké, ale v porovnání s ostatními evropskými zeměmi jsou podprůměrné. Česká republika má stále rezervy například v podpoře investic v oblasti středního odborného školství.

Na informačním setkání zazněly příspěvky také zástupce MŠMT ke zkušenostem z pilotáže středního článku podpory (Mgr. Martina Běťáková, vedoucí oddělení podpory škol MŠMT) a zástupce projektu Partnerství pro vzdělávání 2030+ a  Stálé konference asociací ve vzdělávání, z. s. (SKAV) k nabídce spolupráce na cílech Strategie 2030+ podle principů Partnerství 2030+  (Vladimír Srb, vedoucí expert pracovní skupiny).

Více k programu najdete v přiložené pozvánce a prezentacích. Dále v příloze najdete informační brožuru k vyhodnocení krajského akčního plánování a činnosti všech místních akčních plánů, souhrnný dokument za KAP + MAP a tiskovou zprávu..


 

 

Soubor typu pdfMgr. Martina Běťáková - Zkušenosti z pilotáže středního článku podpory MŠMT(1,6 MB)stáhnout
Soubor typu pdfVladimír Srb - Nabídka spolupráce na cílech Strategie 2030+ podle principů Partnerství 2030+ (4,3 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBrožura KAP(12,5 MB)stáhnout
Soubor typu pdfBrožura MAP(4,7 MB)stáhnout
Soubor typu pdfSouhrnný dokument za KAP + MAP(56,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfTisková zpráva(605,7 kB)stáhnout
Soubor typu pdfPozvánka s programem(609,6 kB)stáhnout
IMG_6132.jpg
IMG_6150.jpg
IMG_6159.jpg
IMG_6164.jpg
IMG_6176.jpg
IMG_6188.jpg
277082485_800870794205448_3077182996630364277_n.jpg


Poslední změna 27. 04. 2022 10:20:31