Krajská konference cílila na nové typy závislostí

11. 11. 2019

Především ředitelům, metodikům prevence a dalším pedagogům základních a středních škol byl určen už osmý ročník konference primární prevence Olomouckého kraje. Ten proběhl v pátek 8. listopadu v prostorách Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Tentokrát se jeho účastníci zaměřili na závislosti.

Mnohdy negativním dopadům nejrůznějších závislostí se dá velmi dobře předejít právě systematickou primární preventivní prací.  Na místo nežádoucích problémů tak mohou všichni zažít mnohem potřebnější a vývojově zdravější pocit uspokojení i přiměřené pozornosti a uznání,“ uvedl náměstek hejtmana pro oblast školství Ladislav Hynek.

Cílem setkání bylo vytvořit prostor pro předání informací a zkušeností s preventivními programy a činnostmi na základních i středních školách. Nechyběla ani možnost diskuze a navázání kontaktů mezi odbornými pracovníky a pedagogy, které jsou nutné k efektivní spolupráci. „K tomu přispěla účast řady kvalitních lektorů, kteří se ve svých přednáškách zaměřili na závislosti látkové i nelátkové. Toto dělení je aktuálně nutné, protože někdejší scénu drogovou rychle střídají nové typy závislostí, v první řadě na mobilních telefonech a jejich prostřednictvím na sociálních sítích,“ uvedl ředitel Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje Lubomír Schneider.

Akce, které se zúčastnilo na 250 pedagogů, proběhla pod organizační hlavičkou Pedagogicko-psychologické poradny a Speciálně pedagogického centra Olomouckého kraje. Olomoucký kraj na konferenci a předchozí celoroční vzdělávání pedagogů v této oblasti vyčlenil ze svého rozpočtu celkem 200 tisíc korun.

Krajská konference cílila na nové typy závislostí
Krajská konference cílila na nové typy závislostí
Krajská konference cílila na nové typy závislostí
Krajská konference cílila na nové typy závislostí
Krajská konference cílila na nové typy závislostí


Poslední změna 11. 11. 2019 10:55:59