Kraj pořádal Smart tour po regionu. Poslední zastávka byla v Olomouci

19. 10. 2023

Poslední ze čtyř roadshow na téma Smart region v Olomouckém kraji se konalo v úterý 17. října v Olomouci. Předmětem jednání byla možnost zavedení různých inovativních řešení do obcí, díky kterým mohou zlepšit kvalitu života a ušetřit čas i peníze.

Akce se za Olomoucký kraj zúčastnil Petr Lysek, radní Olomouckého kraje pro SMART projekty, evropské projekty a inovace, dále odborníci z oboru telemedicíny z Fakultní nemocnice Olomouc, geoinformatiky z Univerzity Palackého Olomouc a dopravy z Krajského integrovaného dopravního systému, kteří představili již realizované projekty, některé finančně podpořené z rozpočtu Olomouckého kraje.

Diskuze se tentokrát ubírala k tématům otevřených dat a sdílení údajů, systému pro vzdálenou správu monitoringu objektů, možnostem využití cloudového uložiště kraje, ale také k oblasti dopravy, konkrétně obsazenosti a vytíženosti autobusů. Dalším tématem bylo také nastavení podmínek a kritérií hodnocení pro podávání žádostí o dotaci v dotačním programu Smart region Olomoucký kraj 2024.

Smart tour Olomouc
Smart tour Olomouc
Smart tour Olomouc
Smart tour Olomouc
Smart tour Olomouc


Poslední změna 23. 10. 2023 07:53:35