Kraj podpoří šikovné studenty

14. 03. 2023

I v letošním roce poskytne hejtmanství finanční prostředky v rámci Podpory polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji. Na stipendia je vyčleněno více než devět miliónů korun. Olomoucký kraj tak pokračuje v odměňování pilných studentů, s čímž začal už v roce 2010.

„V současnosti podporujeme 48 oborů polytechnického vzdělání a řemesel. Smyslem je zvýšit zájem mladých lidí o obory, po kterých je na pracovním trhu největší poptávka,“ uvedl radní pro oblast školství Aleš Jakubec.

Žádost o učňovská stipendia si podalo pětadvacet škol, dalších čtyřiadvacet si zažádalo o stipendia pro maturitní obory. Všem žádostem kraj vyhověl.

„Jednotlivé školy dostávají příspěvek ve výši odpovídající počtu žáků, kteří mají na stipendium nárok. Výše odměny je podmíněna dobrým prospěchem a absencí kázeňských prohřešků, bonus pak mohou žáci získat za vyznamenání na konci školního roku,“ dodal radní Jakubec.

Bližší informace o stipendiích včetně pravidel pro jejich poskytnutí a seznamu podporovaných oborů naleznou zájemci zde.

Kraj podpoří šikovné studenty, ilustrační foto


Poslední změna 14. 03. 2023 12:55:54