Kraj podepsal memorandum o sociálním začleňování

16. 09. 2019

Krajský úřad rozšíří spolupráci s vládní Agenturou pro sociální začleňování. Vzájemné partnerství potvrdilo memorandum, které za Olomoucký kraj podepsal v pondělí 16. září hejtman Ladislav Okleštěk.

„Spolupráce s vládní agenturou nám například ulehčí přípravu některých projektových žádostí, které se týkají sociálního začleňování. Kraj může na oplátku poskytnout data a postřehy přímo z terénu, protože už teď se věnujeme třeba sociálně vyloučeným lokalitám. Memorandum se nezabývá jen řešením problémů, které s vyloučenými lokalitami souvisí, ale zaměřuje se také na prevenci jejich vzniku,“ uvedl hejtman Okleštěk. 

Olomoucký kraj se na oblast sociálního začleňování zaměřuje dlouhodobě. V regionu je několik takzvaných vyloučených lokalit, jejichž obyvatelé pomoc potřebují.

„Jsem rád, že hejtmanství chce řešit problematiku sociálního vyloučení komplexně.  V Olomouckém kraji působíme v několika obcích a spolupráce s krajem nám poskytne další podporu pro řešení situace na místní úrovni a zároveň umožní navrhovat systémová opatření. Chceme se zaměřit na prevenci sociálního vyloučení v oblastech, jako je bydlení, zaměstnanost nebo vzdělávání, ale také například na podporu subjektů poskytujících služby v oblasti sociálního začleňování, “ sdělil David Beňák, ředitel Agentury pro sociální začleňování.

Zástupci kraje a agentury se budou minimálně dvakrát ročně setkávat na pravidelných jednáních, aby si mohli vyměňovat informace a diskutovat řešení. Společně také delegují zástupce do pracovních skupin nebo do projektů, které se sociálním začleňováním zabývají.

Kraj podepsal memorandum o sociálním začleňování
Kraj podepsal memorandum o sociálním začleňování
Kraj podepsal memorandum o sociálním začleňování


Poslední změna 16. 09. 2019 14:59:32