Kraj patří mezi špičku v třídění odpadu

06. 06. 2022

Téměř devadesát kilogramů odpadu na osobu vytřídí v průměru obyvatelé Olomouckého kraje. Je to jeden z nejlepších výsledků mezi všemi ostatními regiony v Česku. Vyplývá to z aktuálních údajů společnosti EKO-KOM.

„Chci poděkovat všem obcím a lidem, kteří odpad třídí, a poprosit je, aby ve svém úsilí nepolevovali. Separace odpadu je nutnou podmínkou k jeho recyklaci či jinému využití, což je směr nejen správný, ale po ukončení skládkování i nezbytný,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí, odpadů a zemědělství.

Lidé v Olomouckém kraji podle aktuálních dat vytřídili minulý rok 89,7 kilogramu papíru, skla, kovu, plastu a nápojových kartonů.

Hejtmanství společně s městy a obcemi v regionu pracuje na novém projektu úpravny odpadu. Do dvou let by v Olomouci mělo vyrůst centrum, které bude zpracovávat odpad od všech zapojených měst a obcí. To jim dá jistotu, že budou mít kam dávat odpad i po zákazu skládkování.

Systém nabídne nejlepší technologii, kdy budeme moci dotřiďovat směsný i separovaný odpad. Tak budeme schopni co nejvíce surovin směrovat k materiálové recyklaci, případně k energetickému využití, a naopak se maximálně obejít bez skládek, jejichž poplatky se budou každý rok skokově zvedat,“ dodal radní Šmída.

Kraj patří mezi špičku ve třídění odpadu
Výtěžnost tříděného sběru podle krajů pro rok 2021, zdroj: EKO-KOM, a. s.


Poslední změna 06. 06. 2022 09:46:00