Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech

30. 11. 2022

Mnohonásobně oproti současným cenám mají v dalších letech vzrůst poplatky za svoz komunálního odpadu. Olomoucký kraj a Servisní společnost Odpady Olomouckého kraje představily starostům plán, jak se s problémem vypořádat a ušetřit peníze lidem i obecním rozpočtům. Setkání se zástupci obcí proběhlo ve čtvrtek 24. listopadu v Olomouci.

„Společnost Odpady Olomouckého kraje byla v době mého příchodu do vedení kraje prakticky v klinické smrti. Povedlo se nám tento důležitý projekt restartovat a já věřím, že co nejvíce měst i obcí najde společnou řeč a ke krajskému plánu se připojí. Řešení odpadů jsme uchopili správně, a když potáhneme za jeden provaz, nakládání s odpady v našem kraji dotáhneme do vítězného konce. Ve prospěch obcí a měst, které se do projektu zapojily,“ vybídl Josef Suchánek, hejtman Olomouckého kraje.

Od roku 2030 nebude možné odvážet odpad na skládky. Jde o legislativní nařízení, které bude platit po celé Evropské unii. Recept servisní společnosti na to, jak situaci vyřešit, je jednoduchý.

„Prostřednictvím servisní společnosti chceme postavit dotřiďovací linky, kde by se odpad upravil k dalšímu využití, ať již v recyklaci, nebo pro energetické účely. Obce mohou do společnosti kapitálově vstoupit a využít všech jejích výhod včetně zajištění nakládání s odpadem,“ uvedl Martin Šmída, radní Olomouckého kraje pro oblast životního prostředí a odpadového hospodářství.

Cílem společnosti je poskytovat svým akcionářům služby spojené s odpadovým hospodářstvím co nejlevněji, na rozdíl od soukromých společností, jejichž hlavním účelem je tvořit zisk.

„Důležitým faktem je, že obce budou skrze spolek Odpady Olomouckého kraje spoluvlastníky této společnosti, a budou ji mít zcela pod kontrolou. Samy si určí, jaké další služby budou chtít zajistit, ať již samotný svoz odpadu, či pomoc s tou odpadovou byrokracií. Klíčové ovšem je, aby obce do servisní společnosti vstoupily, a o tom musí rozhodnout jejich zastupitelstva – nejpozději do začátku příštího léta,“ upozornil radní Šmída.

Více informací se o dané problematice dočtete na tomto odkazu: https://odpadyolomouckehokraje.cz/

Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech
Kraj má plán, jak mohou lidé i obce ušetřit na odpadech


Poslední změna 30. 11. 2022 08:24:58