Kraj má novou koncepci kultury. Její autoři jezdili po regionu na kole

15. 08. 2022

Olomoucký kraj má novou Koncepci rozvoje kultury, kreativity a památkové péče. Do její tvorby se zapojily stovky lidí od laické až po odbornou veřejnost. Realizační tým najezdil po kraji téměř pět set kilometrů z toho polovinu vlakem a na kole.

„Jedná se o strategický dokument – jakousi kuchařku, podle které se bude kultura v regionu rozvíjet. Koncepce už ve fázi své přípravy vzbudila velký ohlas, pořádali jsme několik seminářů a přišla k ní více než stovka komentářů,“ uvedl Jan Žůrek, krajský radní pro oblast kultury.

Koncepce je rozdělena do několika částí – analytické, návrhové a akčního plánu. Ten bude pro realizaci nejdůležitější, protože obsahuje pravidla, jak koncepci zasadit do současné kulturní scény v regionu.

„Akční plán nabízí návod, jak novou koncepci přivést k životu, aby nešlo jen o stránky hustě popsaného textu, ale o něco, co posune kulturu v našem kraji o další krok dopředu,“ dodal Žůrek.

Koncepci už schválilo krajské zastupitelstvo. Zájemci si ji mohou prostudovat na webu Olomouckého kraje https://www.olkraj.cz/kulturni-koncepce.

Kraj má novou koncepci kultury. Její autoři jezdili po regionu na kole


Poslední změna 15. 08. 2022 07:33:09