Kraj jde s dobou. Za elektronickou komunikaci získal ocenění

23. 11. 2017

Bez čekání, bez front a bez dojíždění do Olomouce mohou obyvatelé regionu žádat o krajské dotace. S projektem, který řeší vyřizování formalit elektronicky, teď také hejtmanství uspělo v soutěži Egoverment The Best 2017, kde získalo druhé místo.

„Po stránce věcné i technické se na přípravě projektu podílelo několik odborů krajského úřadu. O dotace si zájemci žádají prostřednictvím webových stránek www.olkraj.cz,“ uvedl vedoucí odboru informačních technologií krajského úřadu Jiří Šafránek. Odkaz na elektronické vyplnění dotačních žádostí najdou zájemci v záložce Dotace, granty a příspěvky.

Moderní přístup krajské správy k vyřizování formalit si mohli vyzkoušet lidé, kteří se hlásili o kotlíkové dotace. Právě ty se letos poprvé vyřizovaly elektronicky, tedy bez zbytečného dojíždění na úřad.

Ocenění si kraj zasloužil také za neslyšících občanů, jež se mohou s úředníky domlouvat pomocí on-line tlumočení a přepisu znakové řeči do mluveného slova.

Kraj jde s dobou. Za elektronickou komunikaci získal ocenění


Poslední změna 01. 12. 2017 13:48:40