Koordinace IPRÚ Bouzovsko a Staroměstsko

V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, oblasti podpory 3.1.2 byly v březnu roku 2011 schváleny dva integrované plány rozvoje území (dále jen IPRÚ) – jeden pro území obce Bouzov, druhý pro území města Staré Město (okres Šumperk). Oba IPRÚ jsou k nahlédnutí zde.

Pod jednotlivými IPRÚ jsou postupně připravovány a realizovány individuální projekty, které svými aktivitami naplňují cíle IPRÚ.

Seznam projektů IPRÚ Bouzovsko schválených Výborem Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Morava k realizaci

Název projektu

Žadatel

Výše dotace schválené dotace z ROP SM (v mil. Kč)

Přístupová komunikace k hradu Bouzov

Obec Bouzov

6 150 973,82

Bouzov – rekonstrukce náměstí

Obec Bouzov

20 879 400,00

Multifunkční sportovní areálu v Bouzově

Obec Bouzov

13 466 000,00

Naučná stezka Bouzov - Javoříčko

Obec Bouzov

5 199 000,00

Seznam projektů IPRÚ Staroměstsko schválených Výborem Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Morava k realizaci

Název projektu

Žadatel

Výše dotace schválené dotace z ROP SM (v mil. Kč)

Rekonstrukce místí komunikace a výstavba odstavných ploch v Hynčicích pod Sušinou

Město Staré Město

11 474 879,30

Modernizace ski Areálu Kunčice

SKITECH s.r.o.

11 250 000,00


Poslední změna 20. 08. 2015 12:22:51