Koordinace IPRÚ Bouzovsko a Staroměstsko

V rámci Regionálního operačního programu Střední Morava, oblasti podpory 3.1.2 byly v březnu roku 2011 schváleny dva integrované plány rozvoje území (dále jen IPRÚ) – jeden pro území obce Bouzov, druhý pro území města Staré Město (okres Šumperk). Oba IPRÚ jsou k nahlédnutí zde.

Pod jednotlivými IPRÚ jsou postupně připravovány a realizovány individuální projekty, které svými aktivitami naplňují cíle IPRÚ.

Seznam projektů IPRÚ Bouzovsko schválených Výborem Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Morava k realizaci

Název projektu

Žadatel

Výše dotace schválené dotace z ROP SM (v mil. Kč)

Přístupová komunikace k hradu Bouzov

Obec Bouzov

6 150 973,82

Bouzov – rekonstrukce náměstí

Obec Bouzov

20 879 400,00

Multifunkční sportovní areálu v Bouzově

Obec Bouzov

13 466 000,00

Naučná stezka Bouzov - Javoříčko

Obec Bouzov

5 199 000,00

Seznam projektů IPRÚ Staroměstsko schválených Výborem Regionální rady Regionálního operačního programu Střední Morava k realizaci

Název projektu

Žadatel

Výše dotace schválené dotace z ROP SM (v mil. Kč)

Rekonstrukce místí komunikace a výstavba odstavných ploch v Hynčicích pod Sušinou

Město Staré Město

11 474 879,30

Modernizace ski Areálu Kunčice

SKITECH s.r.o.

11 250 000,00

Kontakty

Ing. Petr Smička

Sekretariát Regionální stálé konference pro území Olomouckého kraje
Odbor strategického rozvoje kraje
oddělení regionálního rozvoje
   585 508 387, 725 788 295 p.smicka@olkraj.cz
Jeremenkova 40b, RCO, 779 00 Olomouc, patro 12p, kancelář: 1203


Poslední změna 18. 01. 2016 12:38:39